strona główna                                                                                                          

Branżowa Szkoła I stopnia
w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. ks. J. Twardowskiego w Bochni

 

Branżowa Szkoła I stopnia jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Uczniowie kształcą się w takich samych zawodach, jak ich pełnosprawni rówieśnicy w innych bocheńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Edukacja kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji, który jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Absolwenci otrzymują taki sam tytuł zawodowy, jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży – to tytuł projektu Erasmus +, który przez najbliższe dwa lata będzie realizowany w Szkole Branżowej I stopnia, która działa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego.

Dla uczniów przewidziano zagraniczne praktyki zawodowe, a dla nauczycieli szkolenia. Prowadzić je będą instruktorzy zatrudnieni w placówkach kształceniowych IB Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurcie nad Odrą, IB Mitte gGmbH w Jenie oraz VITALIS GmbH w Schkeuditz.

- Zagraniczne praktyki nie tylko podnoszą kwalifikacje zawodowe, ale także przyczyniają się do rozwoju umiejętności społecznych. Mam tu na myśli przełamywanie oporu przed podejmowaniem wyzwań oraz poszerzanie horyzontów myślowych. W tych sferach uczniowie niepełnosprawni intelektualnie są bardzo często o krok z tyłu za swoimi rówieśnikami – mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w branży kucharskiej, hotelarskiej, cukierniczej, budowlanej, ogrodniczej i mechanicznej. Na początku wezmą udział w programie przygotowawczym, którego celem będzie zwiększenie motywacji, nauka podstaw zawodowego języka niemieckiego oraz poznanie regionu, w którym będzie realizowany staż.

Obecnie trwa rekrutacja do pierwszej klasy. Uczniowie kształcący się na kierunku kucharz mają zapewnione praktyki w kuchni szkolnej. Młodzież ucząca się na innych kierunkach odbywa praktyki zawodowe u pracodawców.