strona główna                                                                                                          


NIEPRZETARTY SZLAK
-
drużyna harcerska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 

Już od września 2019 roku rozpocznie swoją działalność pierwsza w Bochni drużyna harcerska dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie pani Dyrektor Teresy Jaszczyńskiej i zaangażowaniu nauczycieli, którzy ukończyli specjalistyczny kurs i zdobyli stopnie instruktorskie.

 

Utworzenie drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku dla uczniów naszego Ośrodka, przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej placówki. Mimo swej niepełnosprawności, dzieci i młodzież SOSW będą pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego, będą nosić mundury, realizować program i zdobywać sprawności takie same jak inni harcerze. Działalność drużyny będzie sprzyjała integracji ze środowiskiem lokalnym i propagowaniu wartości patriotycznych.

Harcerze będą aktywnie spędzać czas wolny i rozwijać swoje zainteresowania. Poprzez uczestnictwo w zbiórkach i wyjazdach harcerskich będą integrować się z osobami pełnosprawnymi, zdobywać sprawności i rozwijać samodzielność, co wesprze szeroko pojęty proces rewalidacji. Drużyna NS poprzez swoją działalność będzie rozbudzać wartości patriotyczne w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

Przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kropla Dobroci", zgłosiliśmy pomysł do projektu "TESCO - Decydujesz, pomagamy". Znaleźliśmy się w finałowej trójce, aby zdobyć środki finansowe na rozpoczęcie działalności drużyny.

Zachęcaliśmy do głosowania na nasz projekt podczas robienia zakupów w sklepach TESCO w Bochni, Kłaju i Niepołomicach. Wystarczyło poprosić w kasie o żeton i wrzucić go do urny z opisanym naszym projektem "Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku w SOSW w Bochni". Głosowanie trwało do 14 lipca 2019 roku. Po podliczeniu głosów zajęliśmy II miejsce zdobywając czek na 3 tyś. złotych.

 

Na co przeznaczymy wygraną?

Potrzeb jest wiele, ale dla nas najważniejsze są:

-zakup pełnego umundurowania dla powstającej drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku

-zakup materiałów i przyborów potrzebnych do zaadoptowania i wyposażenia sali w przyszłą harcówkę min. krzyż harcerski, farby, tablice korkowe do zaprezentowania bieżących działań drużyny i zamieszczania fotografii, materiały i środki dydaktyczne do pracy z drużyną.

 

A. K-M.