strona główna                                                                                                           

O projekcie

 

Mam Zawód. Mam Fantazję

Konkurs w ramach projektu
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, filmu, fotografii lub kabaretu, które w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiać będą zajęcia realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz korzyści płynące z uczestnictwa uczniów w projekcie, nauki konkretnego zawodu, a także ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi. Konkurs jest prowadzony w czterech kategoriach:

PLAKAT – np. pokazujący korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w zajęciach dostępnych w ramach projektu, promujący współpracę szkół z pracodawcami lub zachęcający uczniów do udziału w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,

FILM – np. nakręcenie filmu z realizacji zajęć w ramach projektu, pokazanie pracy uczniów z mistrzem danego zawodu lub praktyk (wizyt zawodoznawczych) w przedsiębiorstwach,

FOTOGRAFIA – np. zdjęcie z realizacji zajęć w ramach projektu - przedstawienie wyników pracy lub współpracy uczniów podczas procesu tworzenia,

KABARET – np. przedstawienie współpracy pomiędzy mistrzem a uczniem w nauce danego zawodu lub trudności na jakie napotykają uczniowie w procesie kształcenia.

Termin nadsyłania prac do 14 października 2011 roku.

Czekają atrakcyjne nagrody

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.zawodowamalopolska.pl/Mlodziez/Strony/konkursy.aspx