strona główna                                                                                                           

O projekcie

 

 

Rozpoczęła się kolejna rekrutacja uczniów do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 – 2014.

Rodzaje zajęć w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym:

 

ITC

zajęcia wyrównawcze

Język angielski

zajęcia wyrównawcze

Szkolenie barmańskie

kurs

Szkolenie baristyczne

kurs

Szkolenie carving

kurs

Szkolenie kelnerskie

kurs

Catering z elementami florystyki

kurs

Staż - wizyta zawodoznawcza

staż

 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne u wychowawców i w sekretariacie szkoły.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 września (staże)  i 20 września 2012 r. (pozostałe zajęcia i kursy)

 

Pobierz:
Regulamin rekrutacji (pdf)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.