strona główna

o projekcie

 

 

 

„DAĆ SZANSĘ”

Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem

 

Zakończył się trwający dwa lata projekt „Dać Szansę”. Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem, który był realizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Uczestniczyli w nim uczniowie kształcący się na kierunkach: kucharz małej gastronomii oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Zrealizowano ponad dwa tysiące godzin zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych z zakresu gastronomii, doradztwa zawodowego, informatyki oraz języka angielskiego. Uczestnicy projektu brali także udział w szkoleniach stanowiskowych oraz targach branżowych w Krakowie i Warszawie.

Uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych realizują ten sam program nauczania, co ich rówieśnicy ze szkół masowych, mają też takie same egzaminy zawodowe i kwalifikacje. Potrzebują jednak więcej czasu do opanowania określonej partii materiału – Dzięki temu projektowi oferta dydaktyczna przez ostatnie dwa lata była naprawdę imponująca. Mieliśmy dodatkową pulę zajęć oraz pieniądze na produkty do ćwiczeń praktycznych w kuchni szkolnej, co zawsze stanowi dla nas poważny problem -  mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

Projekt miał przygotować uczniów do egzaminów zawodowych oraz ułatwić w przyszłości poszukiwanie pracy – Przeprowadzona analiza, czyli ewaluacja wskazuje na zdecydowany przyrost wiedzy u uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie. Jednak prawdziwym sprawdzianem wiedzy będą egzaminy zawodowe – dodaje Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                            (JT)