strona główna

 

 

„DAĆ SZANSĘ”

Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem

 

Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, kształcenie z zakresu informatyki, doradztwo zawodowe, staże stanowiskowe oraz wyjazdy na branżowe targi HORECA i EURO – GASTRO to nowa oferta edukacyjna w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bochni. Jej realizacja jest możliwa dzięki funduszom Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt pod nazwą „Dać szansę” Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem będzie realizowany przez dwa lata, a jego efekty zweryfikuje egzamin zawodowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Projektodawcy spodziewają się lepszych wyników, a uczniowie czekają na ogłoszenie listy osób, które pomyślnie przeszły rekrutację.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, który posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników branży gastronomicznej - hotelarskiej. Priorytetem jest wyrównanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom doskonalenia w zakresie przedmiotowym, który sprawia im największą trudność:

- Mam tu na myśli czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technologicznej, przetwarzanie danych liczbowych, praktyczna umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz wykonywanie zadań na odpowiednim poziomie jakościowym i w przewidzianym czasie. A to jest bardzo ważne podczas zdawania egzaminu zawodowego i dalszej pracy - mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

Warto podkreślić, że uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych realizują ten sam program nauczania, co ich rówieśnicy ze szkół masowych, mają też takie same kwalifikacje.
Egzamin zawodowy różni się tylko czasem przeznaczonym na rozwiązywanie zadań. Uczniowie szkół specjalnych mają go więcej niż ich koledzy z innych placówek.

                                            (JT)