strona główna                                                                                                          

                         

 


„Z KUFRA BABUNI”

Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży poinformowała w dniu  9 kwietnia 2021 roku, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na rok 2021.
Wniosek pn. „Z kufra babuni” złożony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni został zatwierdzony do realizacji, uzyskał łącznie 108 punktów na 145 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 7413,76 EUR/ 33292,97 PLN.

Głównym celem projektu jest propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i lepszego poznania się młodzieży polskiej i litewskiej. Realizacja celów projektowych zakłada rozwój dialogu międzykulturowego, a także przybliżenie wspólnej historii obu krajów i tradycji. Projekt napisany został z myślą o zacieśnieniu partnerstwa, które trwa już od dwóch lat pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym z Bochni (Polska) a Vilniaus miesto „Vilnios” pagrindin mokykla z Naujoji Vilnia (Litwa). Z organizacją partnerską z Litwy rozpoczęliśmy współpracę w roku 2019, podczas ich pobytu w naszej szkole - przyjechali do nas jako uczestnicy międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Podczas kilku dni spędzonych w Polsce nakreśliliśmy wspólny plan działań jako Partnerów.

Program pobytu 10-cio osobowej grupy uczniów z Polski zakłada zwiedzanie i poznawanie historii kraju partnerskiego. Ponadto w ramach wspólnych zajęć z młodzieżą litewską zaplanowano kultywowanie tradycji polskiej i litewskiej. Tematem przewodnim będzie poszukiwanie wspólnej tożsamości i związków pomiędzy środowiskami Polski i Litwy, zarówno współcześnie jak i w przeszłości. Pogłębienie wiedzy o kulturze Partnera wpłynie na zmniejszenie dystansu społecznego, a także ułatwi nawiązanie kontaktów interpersonalnych pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Ponadto w czasie projektu będzie czas na spotkanie z Polakami mieszkającymi od wielu pokoleń na Litwie.

Cieszymy się bardzo, bo przecież Polskę i Litwę nierozerwalnie łączy wspólne dziedzictwo.

Teresa Jaszczyńska