strona główna

Powrót do Wydarzeń

PROJEKT

„Kochać, to nie tylko dawać ale i przyjmować”

Dnia 27.05.2010 r. o godz.13.30 w naszej szkole, przy ulicy Stasiaka, odbył się wieczorek poetycko-muzyczny pod hasłem „Kochać, to nie tylko dawać ale
i przyjmować”. Poświęcony był prezentacji twórczości ks. Jana Twardowskiego- przyszłego patrona naszego Ośrodka. Uczniowie pięknie recytowali wiersze
i z wielkim zaangażowaniem śpiewali przygotowany repertuar.

Przedstawienie zostało przygotowane podczas godzin unijnych (moduł „Podróże po literaturze”, „Socjoterapia z terapią pedagogiczną”) realizowanych w ramach projektu „Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów – szansą na udany start w dorosłe życie”. Było podsumowaniem naszej całorocznej pracy.

Piękną i oddającą nastrój liryków księdza Jana oprawę plastyczną przygotowała Pani Ewa Gajek, a prezentację multimedialną Pani Agata Starto-Tabor. Dziękujemy!

Edyta Jędryczka
Beata Ząbik

galeria
Wieczorek poetycko-muzyczny - maj 2010 r.