strona główna

Powrót do Wydarzeń

PROJEKT

 

 

Gimnazjalisto – poznaj z nami świat…

 

„Poznawanie świata przez doświadczanie zjawisk w nim zachodzących” to jedna z form wsparcia projektu o nazwie Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów – szansą na udany start w dorosłe życie, realizowanego
w naszej szkole od września 2009 roku. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Bochni, wsparcie pedagogiczno – psychologiczne służące zmniejszaniu dysproporcji w stosunku do pełnosprawnych uczniów.

W formie „Poznawanie świata przez doświadczanie zjawisk w nim zachodzących” bierze udział 
8 uczniów klas gimnazjalnych – głównie są to uczniowie klasy I gimnazjum (6 osób). Doświadczalno – teoretyczny charakter zajęć ma na celu przybliżyć pierwszoklasistom trudne i skomplikowane zagadnienia
z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  (fizyki, chemii, matematyki, techniki i biologii) i w przyszłości zaprocentować dobrymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym.

W ramach zajęć:

  • przeprowadzono szereg doświadczeń z zakresu fizyki, chemii, techniki i biologii,

  • wykonano kilka plansz i plakatów tematycznych,

  • zakupiono nowe pomoce dydaktyczne (maszynę elektrostatyczną, woltomierz, amperomierz, zasilacz,
    zestaw do optyki, portrety wielkich fizyków i astronomów),

  • 19 listopada 2009 odbyła się wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie uczniowie brali aktywny udział w lekcji muzealnej „Budujemy poduszkowiec”, zwiedzali wystawy: „Z dziejów polskiej motoryzacji”, „Krakowskie drukarstwo XV - XX wiek”, „Rajd tatrzański 70 lat tradycji”, „Tramwaje na Wawrzyńca” oraz interaktywną wystawę „Wokół koła”;

  • w czerwcu planowany jest wyjazd do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.

Uwieńczeniem naszej rocznej pracy jest wydanie publikacji, w której przedstawiono szereg tematów
i doświadczeń wykonywanych podczas zajęć.

  A. Staśto - Tabor

 

 

galerie

 
wycieczka_muzeum
przykładowe_doświadczenia
publikacja

(czytaj publikację - "Poznawanie świata przez doświadczanie zjawisk w nim zachodzących")

na zajęciach