strona główna                                                                                                          

Wskazówki i propozycje zadań dla uczniów oraz wychowanków
z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowana, znaczną i głęboką
do pracy w domu z rodzicami w okresie zawieszenia zajęć
przygotowane przez nauczycieli prowadzących.


(wszystkie ćwiczenia zamieszczone są w postaci kart pracy do pobrania lub informacji z linkiem)

 

Przedszkole
i
nformacja dla rodziców (linki, ćwiczenia, zabawy)
 

Szkoła Podstawowa

kl. I-II-III (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną)
informacja dla rodziców, karty pracy 1, karty pracy 2, karty pracy 3, karty pracy 4, karty pracy 5,

Religia - informacja od p. katechetki, karta pracy 1, karta pracy 2,

 

kl. IV-VIII (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną)
informacja dla rodziców
, propozycja ćwiczeń,

Religia kl. IV-V-VI - informacja od p. katechetki, karta pracy 1, karta pracy 2,
Religia
kl. VII - VIII - informacja od p. katechetki, karta pracy 1, karta pracy 2,
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
(karty pracy dla uczniów klas PdP opracowane zostały w dwóch wersjach, które różnią się stopniem trudności)

(poziom A)
karty pracy 1, karta pracy 2, karta pracy 3, karta pracy 4, karta pracy 5, karta pracy 6, karta pracy 7,
karta pracy 8,

(poziom B)
informacja od nauczyciela, karta pracy 1, karta pracy 2, karta pracy 3, karta pracy 4, karta pracy 5,
karta pracy 6,

Religia - informacja od p. katechetki, karta pracy 1, karta pracy 2, karta pracy 3, karta pracy 4,

Wychowanie fizyczne - karta pracy 1, karta pracy 2, karta pracy 3, karta pracy 4, ćwiczenia 5,

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (dla wszystkich uczestników zajęć)
karty pracy, ćwiczenia, zabawy,
 

 

Dla uczniów wszystkich klas

Zajęcia rozwijające komunikowanie się - informacja od nauczyciela prowadzącego

Zalecenia logopedyczne -informacja 1 / informacja 2 / informacja 3 i ćwiczenia /
informacja 4 i ćwiczenia /

Zalecenia psychologa i pedagoga - informacja od specjalistów 1, informacja od specjalistów 2,

 

Ośrodek "Internat"

informacja od wychowawców 1 /  propozycja 1 / propozycja 2 / propozycja 3 /
informacja od wychowawców 2 / Padlet / informacja od wychowawców 3 /
informacja od wychowawców 4 / informacja od wychowawców 5 /

 

Świetlica

karty pracy 1 / karta pracy 2 / karta pracy 3 / karta pracy 4 /