strona główna                                                                                                          

Wskazówki i zadania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką
do pracy w domu w okresie zawieszenia zajęć
przygotowane przez nauczycieli prowadzących

Szkoła przy ul. Stasiaka 1A

(wszystkie ćwiczenia zamieszczone są w postaci kart pracy do pobrania)

Wybierz swoją klasę i kliknij.

 

Szkoła Podstawowa

klasa 1-2-3

Nauczanie zintegrowane

kl. 1

kp1-16.03 / kp2-16.03 i piosenka / kp3-18.03 / kp4-20.03 / kp5-24.03 /
kp6-25.03 / kp7-26.03 / kp8-27.03 / kp9-30.03 / kp10-31.03 / kp11-01.04 / kp12-02.04 / kp13-03.04 / kp14-06.04 oraz plik 1, plik 2, plik 3, plik 4 /
kp15-07.04 / kp16-08.04 / kp17-15.04 / kp18-16.04 / kp19-17.04 /
kp20-20.04 / kp21-21.04 / kp22-22.04 / kp23-23.04 / kp24-24.04 /
kp25-27.04 / kp26-28.04 / kp27-29.04 / kp28-04.05 / kp29-05.05 /
kp30-06.05 / kp31-07.05 / kp32-08.05 / kp33-11.05 / kp34-12.05 /
kp35-13.05 / kp36-14.05 / kp37-15.05 / kp38-18.05 / kp39-19.05 /
kp40-20.05 / kp41-21.05 / kp42-22.05 / kp43-25.05 / kp44-26.05 /
kp45-27.05 / kp46-28.05 / kp47-29.05 /

 

kl. 2

kp1-16.03 / kp2-16.03 i piosenka / kp3-18.03 / kp4-20.03 / kp5-24.03 /
kp6-25.03 / kp7-26.03 / kp8-27.03 / kp9-30.03 / kp10-31.03 / kp11-01.04 / kp12-02.04 / kp13-03.04 / kp14-06.04 oraz plik 1, plik 2, plik 3, plik 4 /
kp15-07.04 / kp16-08.04 / kp17-15.04 / kp18-16.04 / / kp19-17.04 /
kp20-20.04 / kp21-21.04 / kp22-22.04 / kp23-23.04 / kp24-24.04 /
kp25-27.04 / kp26-28.04 / kp27-29.04 / kp28-04.05 / kp29-05.05 /
kp30-06.05 / kp31-07.05 / kp32-08.05 / kp33-11.05 / kp34-12.05 /
kp35-13.05 / kp36-14.05 / kp37-15.05 / kp38-18.05 / kp39-19.05 /
kp40-20.05 / kp41-21.05 / kp42-22.05 / kp43-25.05 / kp44-26.05 /
kp45-27.05 / kp46-28.05 / kp47-29.05 /

 

kl. 3

kp1-16.03 / kp2-16.03 i piosenka / kp3-18.03 / kp4-20.03 / kp5-24.03 /
kp6-25.03 / kp7-26.03 /kp8-27.03 / kp9-30.03 / kp10-31.03 / kp11-01.04 / kp12-02.04 / kp13-03.04 / kp14-06.04 oraz plik 1, plik 2, plik 3, plik 4 /
kp15-07.04 / kp16-08.04 / kp17-15.04 / kp18-16.04 / kp19-17.04 /
kp20-20.04 / kp21-21.04 / kp22-22.04 / kp23-23.04 / kp24-24.04 /
kp25-27.04 / kp26-28.04 / kp27-29.04 / kp28-04.05 / kp29-05.05 /
kp30-06.05 / kp31-07.05 / kp32-08.05 / kp33-11.05 / kp34-12.05 /
kp35-13.05 / kp36-14.05 / kp37-15.05 / kp38-18.05 / kp39-19.05 /
kp40-20.05 / kp41-21.05 / kp42-22.05 / kp43-25.05 / kp44-26.05 /
kp45-27.05 / kp46-28.05 / kp47-29.05 /

Język angielski

kl. 1

kp1 / kp2-26.03 / kp3-27.03 / kp4-02.04 / kp5-16.04 / kp6-23.04 /
kp7-24.04 / kp8-07.05 / kp9-08.05 / kp10-14.05 / kp11-21.05 / kp12-28.05 /
kp13-29.05 /

kl. 2

kp1 / kp2-26.03 / kp3-27.03 / kp4-02.04 / kp5-16.04 / kp6-23.04 /
kp7-07.05 / kp8-08.05 / kp9-14.05 / kp10-21.05 / kp11-28.05 / kp12-29.05 /

kl. 3

kp1 / kp2-26.03 / kp3-27.03 oraz plik1 i plik2 / kp4-02.04 / kp5-16.04 /
kp6-23.04 / kp7-24.04 / kp8-07.05 / kp9-08.05 / kp10-14.05 / kp11-15.05 /
kp12-21.05 / kp13-28.05 / kp14-29.05 /

Informatyka

 

kp1-30.03 / kp2-06.04 / kp3-20.04 / kp4-27.04 / kp5-04.05 oraz pliki1, plik2,
plik3, plik4, plik5, plik6, plik7 / kp6-11.05 / kp7-18.05 oraz plik1, plik2, plik3,
plik4, plik5, plik6 / kp8-25.05 /

Wychowanie fizyczne

 

kp1-25.03 / kp2-31.03 / kp3-06.04 / kp4-07.04 / kp5-15.04 / kp6-20.04 /
kp7-21.04 / kp8-23.04 / kp9-28.04 / kp10-04.05 / kp11-05.05 / kp12-08.05 /
kp13-11,12.05 / kp14-14.05 / kp15-18,19.05 / kp16-22.05 / kp17-25.05 /
kp18-26.05 / kp19-29.05 /

Religia

 

kp1-21.04 / kp2-28.04 / kp3-05.05 / kp4-12.05 / kp5-14.05 / kp6-19.05 /
kp7-21.05 / kp8-26.05 / kp9-28.05 /

do góry

     

 

 

 

klasa 4-5

Język polski

kl. 4

kp1-17.03 / kp2 / kp3-20.03 / kp4-23.03 / kp5-26.03 / kp6-26.03 /
kp7-31.03 / kp8-31.03 / kp9-02.04 / kp10-03.04 / kp11-06.04 / kp12-08.04/
kp13-16.04 / kp14-20.04 / kp15-22.04 / kp16-24.04 / kp17-27.04 /
kp18-29.04 / kp19-05.05 / kp20-07.05 / kp21-11.05 / kp22-13.05 /
kp23-15.05 / kp24-18.05 / kp25-20.05 / kp26-22.05 / kp27-25.05 /
kp28-27.05 /

kl. 5

kp1-17.03 / kp2 / kp3-20.03 / kp4-23.03 / kp5-26.03 / kp6-26.03 /
kp7-31.03 / kp8-31.03 / kp9-02.04 / kp10-03.04 / kp11-06.04 / kp12-08.04 /
kp13-16.04 / kp14-20.04 / kp15-22.04 / kp16-24.04 / kp17-27.04 /
kp18-29.04 / kp19-05.05 / kp20-07.05 / kp21-11.05 / kp22-13.05 /
kp23-15.05 / kp24-18.05 / kp25-20.05 / kp26-22.05 / kp27-25.05 /
kp28-27.05 /

Matematyka

 

informacja od nauczyciela / kp1-16.03 / kp2-19.03 / kp3-23.03 / kp4-24.03 / kp5-25.03 / kp6-26.03 / kp7-30.03 / kp8-31.03 / kp9-01.04 / kp10-02.04 / kp11-06.04 / kp12-07.04 / kp13-08.04 / kp14-15.04/ kp15-16.04 /
kp16-20.04 / kp17-22.04 / kp18-23.04 / kp19-27.04 / kp20-28.04 /
kp21-29.04 / kp22-04,05.05 / kp23-06.05 / kp24-07.05 / kp25-11.05 /
kp26-12.05 / kp27-13.05 / kp28-14.05 / kp29-18.05 / kp30-19.05 /
kp31-20.05 / kp32-21.05 / kp33-25.05 / kp34-26.05 / kp35-27.05 /
kp36-28.05 /

Język angielski

kl. 4

kp1 / kp2-24.03 / kp3-25.03 / kp4-26.03 / kp5-31.03 /kp6-01.04 i plik 1 /
kp7-02.04 / kp8-07.04 / kp9-15.04 / kp10-16.04 / kp11-21.04 / kp12-22.04 /
kp13-23.04 / kp14-28.04 / kp15-05.05 / kp16-06.05 / kp17-07.05 /
kp18-12.05 / kp19-14.05 / kp20-19.05 / kp21-20.05 / kp22-26.05 /
kp23-27.05 / kp24-28.05 /

kl. 5

kp1 / kp2-25.03 / kp3-26.03 / kp4-31.03 / kp5-01.04 / kp6-02.04 /
kp7-07.04 / kp8-15.04 / kp9-16.04 / kp10-21.04 / kp11-22.04 /
kp12-23.04 i plik 1 / kp13-28.04 / kp14-05.05 / kp15-06.05 / kp16-07.05 /
kp17-12.05 / kp18-13.05 / kp19-14.05 / kp20-19.05 / kp21-20.05 /
kp22-26.05 / kp23-27.05 / kp24-28.05 /

Przyroda

kl. 4

kp1-19.03 / kp2-20.03 / kp3-27.03 / kp4-30.03 / kp5-03.04 / kp6-06.04 /
kp7-17.04 / kp8-20.04 / kp9-23.04 / kp10-24.04 / kp11-07.05 / kp12-08.05 /
kp13-14.05 / kp14-15.05 / kp15-21.05 / kp16-22.05 / kp17-28.05 /
kp18-29.05 /

Biologia

kl. 5

kp1-17.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-21.04 / kp6-28.04 /
kp7-05.05 / kp8-12.05 / kp9-19.05 / kp10-26.05 /

Geografia

kl. 5

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-07.04 / kp4-20.04 / kp5-27.04 / kp6-04.05 /
kp7-11.05 / kp8-18.05 / kp9-25.05 /

Historia

kl. 4

kp1-17.03 / kp2-31.03 pdf lub doc / kp3-07.04 / kp4-21.04 /
kp5-28.04 pdf lub doc / kp6-05.05 / kp7-12.05 / kp8-19.05 / kp9-26.05 /

kl. 5

kp1-17.03 / kp2-26.03 / kp3-31.03 pdf lub doc / kp4-02.04 / kp5-07.04 /
kp6-16.04 / kp7-21.04 / kp8-23.04 / kp9-28.04 pdf lub doc / kp10-05.05 /
kp11-07.05 / kp12-12.05 / kp13-14.05 / kp14-19.05 / kp15-21.05 /
kp16-26.05 / kp17-28.05 /

Technika

kl. 4

kp1-18.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-15.04 / kp6-22.04 /
kp7-29.04 / kp8-06.05 / kp9-13.05 / kp10-20.05 / kp11-27.05 /

kl. 5

kp1-18.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-15.04 / kp6-22.04 /
kp7-29.04 / kp8-06.05 / kp9-13.05 / kp10-20.05 / kp11-27.05 /

Plastyka

kl. 4

kp1-20.03 / kp2-06.04 / kp3-20.04 / kp4-24.04 / kp5-08.05 / kp6-15.05 /
kp7-22.05 / kp8-29.05 /

kl. 5

kp1-20.03 / kp2-06.04 / kp3-20.04 / kp4-24.04 / kp5-08.05 / kp6-15.05 /
kp7-22.05 / kp8-29.05 /

Informatyka

 

kp1-26.03 / kp2-03.04 / kp3-17.04 / kp4-27.04 / kp5-08.05 / kp6-15.05 /
kp7-22.05 /

Wychowanie fizyczne

kp1-25.03 / kp2-31.03 / kp3-06.04 / kp4-07.04 / kp5-15.04 / kp6-17.04 /
kp7-21.04 / kp8-23.04 / kp9-27.04 / kp10-28.04 / kp11-04.05 / kp12-06.05 /
kp13-07.05 / kp14-08 / kp15-11,12.05 / kp16-14,15.05 / kp17-18,19.05 /
kp18-21,22.05 / kp19-25.05 / kp20-26.05 / kp21-28,29.05 /

Muzyka

 

kp1-27.03 / kp2-08.04 / kp3-20.04 / kp4-27.04 / kp5-04.05 / kp6-12.05 /
kp7-20.05 / kp8-28.05 /

Religia

 

kp1-21.04 / kp2-28.04 / kp3-05.05 / kp4-12.05 / kp5-14.05 / kp6-19.05 /
kp7-21.05 / kp8-26.05 / kp9-28.05 /

do góry

     

 

 

 

klasa 6-7

Język polski

kl. 6

kp1-17.03 / kp2-17.03 / kp3-20.03 / kp4-24.03 / kp5-25.03 / kp6-27.03 /
kp7-31.03 / kp8-31.03 / kp9-02.04 / kkp10-03.04 / kp11-06.04 / kp12-08.04 /
kp13-16.04 / kp14-20.04 / kp15-22.04 / kp16-24.04 / kp17-27.04 /
kp18-29.04 / kp19-05.05 / kp20-07.05 / kp21-11.05 / kp22-13.05 /
kp23-15.05 / kp24-18.05 / kp25-20.05 / kp26-22.05 / kp27-25.05 /
kp28-27.05 /

kl. 7

kp1-17.03 / kp2-17.03 / kp3-20.03 / kp4-24.03 / kp5-25.03 / kp6-27.03 /
kp7-31.03kp8-31.03 / kp9-02.04 / kp10-03.04 / kp11-06.04 / kp12-08.04 /
kp13-16.04 / kp14-20.04 / kp15-22.04 / kp16-24.04 / kp17-27.04 /
kp18-29.04 / kp19-05.05 / kp20-07.05 / kp21-11.05 / kp22-13.05 /
kp23-15.05 / kp24-18.05 / kp25-20.05 / kp26-22.05 / kp27-25.05 /
kp28-27.05 /

Matematyka

 

kp1-16.03 / kp2-17.03 / kp3-19.03 / kp4-23.03 / kp5-24.03 / kp6-26.03 /
kp7-27.03 / kp8-30.03 / kp9-31.03 / kp10-02.04 / kp11-03.04 / kp12-06.04 /
kp13-07.04 / kp14-08.04 / kp15-16.04 / kp16-17.04 / kp17-20.04 /
kp18-21.04 / kp19-23.04 / kp20-24.04 / kp21-27.04 / kp22-28.04 /
kp23-04.05 / kp24-05.05 / kp25-07.05 / kp26-08.05 / kp27-11.05 /
kp28-12.05 / kp29-14.05 / kp30-15.05 / kp31-18.05 / kp32-19.05 /
kp33-21.05 / kp34-22.05 / kp35-25.05 / kp36-26.05 / kp37-28.05 /
kp38-29.05 /

Język angielski

kl. 6

kp1-17.03 / kp2-23.03 / kp3-25.03 / kp4-26.03 / kp5-30.03 / kp6-01.04 /
kp7-06.04 / kp8-15.04 / kp9-22.04 / kp10-23.04 / kp11-27.04 i plik 1 /
kp12-29.04 / kp13-04.05 / kp14-06.05 / kp15-07.05 / kp16-11.05 /
kp17-13.05 oraz plik 1 / kp18-14.05 / kp19-18.05 / kp20-25.05 /
kp21-27.05 / kp22-28.05 /

kl. 7

kp1-23.03 / kp2-25.03 / kp3-26.03 / kp4-30.03 / kp5-01.04 / kp6-06.04 /
kp7-15.04 / kp8-20.04 / kp9-22.04 / kp10-23.04 / kp11-27.04 i plik 1 /
kp12-29.04 / kp13-04.05 / kp14-06.05 / kp15-07.05 / kp16-11.05 /
kp17-13.05 / kp18-14.05 / kp19-18.05 / kp20-20.05 / kp21-25.05 /
kp22-28.05 /

Historia

kl. 6

kp1-18.03 / kp2-24.03 / kp3-25.03 / kp4-30.03 pdf lub doc / kp5-01.04 /
kp6-06.04 / kp7-08.04 pdf lub doc / kp8-15.04 pdf lub doc / kp9-20.04 /
kp10-22.04 / kp11-27.04 / kp12-29.04 / kp13-04.05 / kp14-06.05 /
kp15-11.05 / kp16-13.05 / kp17-18.05 / kp18-20.05 pdf lub doc /
kp19-25.05 / kp20-27.05 /

kl. 7

kp1-18.03 / kp2-24.03 / kp3-25.03 / kp4-30.03 pdf lub doc / kp5-01.04 /
kp6-06.04 pdf lub doc / kp7-08.04 / kp8-15.04 / kp9-20.04 / kp10-22.04 /
kp11-27.04 / kp12-29.04 / kp13-04.05 pdf lub doc / kp14-06.05 /
kp15-11.05 / kp16-13.05 / kp17-18.05 / kp18-20.05 / kp19-25.05 /
kp20-27.05 /

Chemia

kl. 7

kp1-16.03 / kp2-18.03 / kp3-23.03 / kp4-25.03 / kp5-30.03 / kp6-01.04 /
kp7-06.04 / kp8-08.04 / kp9-15.04 / kp10-20.04 / kp11-22.04 / kp12-27.04 /
kp13-29.04 / kp14-04.05 / kp15-06.05 / kp16-11.05 / kp17-13.05 /
kp18-18.05 / kp19-20.05 / kp20-25.05 / kp21-27.05 /

Geografia

kl. 6

kp1-17.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-21.04 / kp6-28.04 /
kp7-05.05 / kp8-11.05 / kp9-19.05 / kp10-26.05 /

kl. 7

kp1-17.03 / kp2-20.03 / kp3-25.03 / kp4-01.04 / kp5-08.04 / kp6-21.04 /
kp7-28.04 / kp8-05.05 / kp9-07.05 / kp10-08.05 / kp11-11.05 / kp12-19.05 /
kp13-26.05 / kp14-29.05 /

Biologia

kl. 6

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-07.04 / kp4-20.04 / kp5-27.04 / kp6-04.05 /
kp7-12.05 / kp8-18.05 / kp9-25.05 /

kl. 7

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-07.04 / kp4-17.04 / kp5-20.04 / kp6-23.04 /
kp7-27.04 / kp8-04.05 / kp9-12.05 / kp10-14.05 / kp11-18.05 / kp12-21.05 /
kp13-25.05 / kp14-29.05 /

Fizyka

kl. 7

kp1-16.03 / kp2-18.03 / kp3-23.03 / kp4-25.03 / kp5-27.03 / kp6-30.03 /
kp7-03.04 / kp8-06.04 / kp9-17.04 / kp10-20.04 / kp11-24.04 / kp12-27.04 /
kp13-04.05 / kp14-08.05 / kp15-11.05 / kp16-15.05 / kp17-18.05 /
kp18-21.05 / kp19-25.05 / kp20-29.05 /

Technika

kl. 6

kp1-18.02 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-15.04 / kp6-22.04 /
kp7-29.04 / kp8-06.05 / kp9-13.05 / kp10-20.05 / kp11-27.05 /

kl. 7

kp1-16.03 / kp2-23.03 / kp3-27.03 / kp4-30.03 / kp5-03.04 / kp6-06.04 /
kp7-17.04 / kp8-20.04 / kp9-24.04 / kp10-27.04 / kp11-04.05 / kp12-08.05 /
kp13-11.05 / kp14-15.05 / kp15-18.05 / kp16-22.05 / kp17-25.05 /
kp18-29.05 /

Informatyka

 

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-21.04 / kp4-28.04 / kp5-05.05 / kp6-12.05 /
kp7-19.05 / kp8-26.05 /

Plastyka

kl. 6

kp1-18.03 / kp2-08.04 / kp3-16.04 / kp4-22.04 / kp5-29.04 / kp6-06.05 /
kp7-13.05 / kp8-20.05 / kp9-27.05 /

kl. 7

kp1-18.03 / kp2-08.04 / kp3-16.04 / kp4-22.04 / kp5-29.04 / kp6-06.05 /
kp7-13.05 / kp8-20.05 / kp9-27.05 /

Wychowanie fizyczne

 

kp1-26.03 / kp2-02.04 / kp3-15.04 / kp4-20.04 / kp5-27.04 / kp6-04.05 /
kp7-13.05 / kp8-19.05 / kp9-26.05 /

Muzyka

 

kp1-27.03 / kp2-08.04 / kp3-20.04 / kp4-27.04 / kp5-04.05 / kp6-12.05 /
kp7-20.05 / kp8-28.05 /


Doradztwo zawodowe
 

kl. 7

kp1-12.05 / kp2-26.05 /

Religia

 

kp1-21.04 / kp2-28.04kp3-05.05 / kp4-06.05 / kp5-12.05 / kp6-13.05 /
kp7-19.05 / kp8-20.05 / kp9-26.05 / kp10-27.05 /

do góry

     

 

 

 

klasa 8

Język polski

 

kp1-17.03 / kp2-17.03 / kp3-20.03 / kp4-23.03 / kp5-26.03 / kp6-27.03 /
kp7-31.03 / kp8-02.04 / kp9-06.04 / kp10-08.04 / kp11-16.04 / kp12-20.04 /
kp13-22.04 / kp14-24.04 / kp15-27.04 / kp16-29.04 / kp17-05.05 /
kp18-07.05 / kp19-11.05 / kp20-13.05 / kp21-15.05 / kp22-18.05 /
kp23-19.05 / kp24-20.05 / kp25-22.05 / kp26-25.05 / kp27-27.05 /

Matematyka

 

kp1-16.03 / kp2-17.03 / kp3-18.03 / kp4-19.03 / kp5-23.03 / kp6-24.03 /
kp7-25.03 / kp8-26.03 / kp9-30.03 / kp10-31.03 / kp11-01.04 / kp12-02.04 /
kp13-03.04 / kp14-06.04 / kp15-07.04 / kp16-08.04 / kp17-15.04 /
kp18-16.04 / kp19-16.04 / kp20-17.04 / kp21-20.04 / kp22-21.04 /
kp23-22.04 / kp24-23.04 / kp25-27.04 / kp26-28.04 / kp27-29.04 /
kp28-04.05 / kp29-05.05 / kp30-06.05 / kp31-07.05 / kp32-11.05 /
kp33-13.05 / kp34-14.05 / kp35-18.05 / kp36-19.05 / kp37-20.05 /
kp38-21.05 / kp39-25.05 / kp40-26.05 / kp41-27.05 / kp42-28.05 /

Język angielski

 

kp1-17.03 / kp2-19.03 / kp3-23.03 / kp4-24.03 / kp5-27.03 / kp6-30.03 /
kp7-31.03 oraz plik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / kp8-03.04 / kp9-06.04 /
kp10-07.04 / kp11-17.04 / kp12-20.04 oraz plik 1, 2 / kp13-21.04 /
kp14-24.04 / kp15-27.04 i plik 1 / kp16-28.04 / kp17-04.05 /
kp18-05.05 oraz plik1 / kp19-08.05 / kp20-11.05 oraz plik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
kp21-12.05 / kp22-15.05 / kp23-18.05 / kp24-19.05 / kp25-22.05 oraz plik1,
plik2 / kp26-25.05 oraz plik1 / kp27-26.05 / kp28-29.05 /

Historia

 

kp1-17.03 / kp2-20.03, kp3-30.03 / kp4-31.03 pdf lub doc / kp5-06.04 /
kp6-07.04 / kp7-20.04 / kp8-21.04 / kp9-27.04 / kp10-28.04 /
kp11-04.05 pdf lub doc / kp12-05.05 / kp13-11.05 / kp14-12.05 /
kp15-18.05 / kp16-19.05 / kp17-25.05 / kp18-26.05 /

Chemia

 

kp1-17.03 / kp2-25.03 / kp3-26.03 / kp4-01.04 / kp5-02.04 / kp6-08.04 /
kp7-15.04 / kp8-16.04 / kp9-22.04 / kp10-23.04 / kp11-29.04 / kp12-06.05 /
kp13-07.05 / kp14-13.05 / kp15-14.05 / kp16-20.05 / kp17-21.05 /
kp18-27.05 / kp19-28.05 /

Fizyka

 

kp1-17.03 / kp2-19.03 / kp3-25.03 / kp4-26.03 / kp5-01.04 / kp6-02.04 /
kp7-08.04 / kp8-15.04 / kp9-16.04 / kp10-22.04 / kp11-23.04 / kp12-29.04 /
kp13-06,07.05 / kp14-13.05 / kp15-14.05 / kp16-20.05 / kp17-21.05 /
kp18-27.05 / kp19-28.05 /

Geografia

 

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-06.04 / kp4-20.04 / kp5-27.04 / kp6-04.05 /
kp7-11.05 / kp8-18.05 / kp9-25.05 /

Biologia

 

kp1-18.03 / kp2-19.03 / kp3-26.03 / kp4-02.04 / kp5-08.04 / kp6-15.04 /
kp7-22.04 / kp8-29.04 / kp9-06.05 / kp10-13.05 / kp11-20.05 / kp12-27.05 /

Technika

 

kp1-16.03 / kp2-23.03 / kp3-23.03 / kp4-27.03 / kp5-30.03 / kp6-03.04 /
kp7-06.04 / kp8-17.04 / kp9-20.04 / kp10-24.04 / kp11-27.04 / kp12-04.05 /
kp13-08.05 / kp14-11.05 / kp15-15.05 / kp16-18.05 / kp17-22.05 /
kp18-25.05 / kp19-29.05 /

Informatyka

 

kp1-24.03 / kp2-06.04 / kp3-17.04 / kp4-27.04 / kp5-08.05 / kp6-15.05 /
kp7-22.05 /

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

kp1-17.03 / kp2-24.03 / kp3-31.03 / kp4-07.04 / kp5-21.04 / kp6-28.04 /
kp7-05.05 / kp8-12.05 / kp9-19.05 / kp10-26.05 /

Wiedza
o społeczeństwie

 

kp1-25.03 / kp2-30.03 / kp3-06.04 / kp4-20.04 / kp5-27.04 / kp6-05.05 /
kp7-11.05 / kp8-18.05 / kp9-25.05 /

Wychowanie fizyczne

kp1-01.04 / kp2-06.04 / kp3-08.04 / kp4-16.04 / kp5-20.04 / kp6-27.04 /
kp7-04.05 / kp8-11.05 / kp9-18.05 / kp10-25.05 /

Doradztwo zawodowe

kp1-12.05 / kp2-26.05 /

Religia

 

kp1-21.04 / kp2-28.04 / kp3-05.05 / kp4-06.05 / kp5-12.05 / kp6-14.05 /
kp7-19.05 / kp8-21.05 / kp9-26.05 / kp10-28.05 /

do góry

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia
 

klasa 1bg (po gimnazjum)

Język polski

 

kp1-19.03 / kp2-26.03 pdf lub doc / kp3-30.03 / kp4-02.04 / kp5-06.04 /
kp6-16.04 / kp7-20.04 / kp8-23.04 pdf lub doc / kp9-27.04 / kp10-04.05 /
kp11-07.05 / kp12-11.05 / kp13-18.05 / kp14-25.05 / kp15-28.05 /

Matematyka

 

kp1-16.03 / kp2-19.03 / kp3-23.03 / kp4-26.03 / kp5-30.03 / kp6-02.04 /
kp7-06.04 / kp8-16.04 / kp9-20.04 / kp10-23.04 / kp11-27.04 / kp12-04.05 /
kp13-07.05 / kp14-11.05 / kp15-14.05 / kp16-18.05 / kp17-21.05 /
kp18-25.05 / kp19-28.05 /

Język angielski

 

kp1-26.03 / kp2-02.04 / kp3-16.04 / kp4-23.04 / kp5-07.05 oraz plik1, plik2,
plik3 / kp6-21.05 oraz plik1 / kp7-28.05 /

Historia

 

kp1-18.03 / kp2-24.03 / kp3-30.03 pdf lub doc / kp4-06.04 / kp5-20.04 /
kp6-27.04 / kp7-04.05 / kp8-11.05 / kp9-18.05 / kp10-25.05 /

Chemia

 

kp1-16.03 / kp2-24.03 / kp3-30.03 / kp4-06.04 / kp5-20.04 / kp6-27.04 /
kp7-04.05 / kp8-11.05 / kp9-18.05 / kp10-25.05 /

Fizyka

 

kp1-17.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-15.04 / kp6-22.04 /
kp7-29.04 / kp8-06.05 / kp9-13.05 / kp10-20.05 / kp11-27.05 /

Geografia

 

kp1-17.03 / kp2-24.03 / kp3-31.03 / kp4-07.04 / kp5-21.04 / kp6-28.04 /
kp7-05.05 / kp8-12.05 / kp9-19.05 / kp10-26.05 /

Biologia

 

kp1-24.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-22.04 / kp6-28.04 /
kp7-05.05 / kp8-27.05 /

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

kp1-17.03 / kp2-24.03 / kp3-31.03 / kp4-07.04 / kp5-21.04 / kp6-28.04 /
kp7-05.05 / kp8-12.05 / kp9-19.05 / kp10-26.05 /

Informatyka

 

kp1-24.03 / kp2-15.04 / kp3-20.04 / kp4-29.04 / kp5-04.05 / kp6-18.05 /
kp7-25.05 /

Podstawy gastronomii

 

kp1-16.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-15.04 / kp6-22.04 /
kp7-29.04 / kp8-06.05 / kp9-13.05 / kp10-20.05 / kp11-27.05 /


Technika i zasady bezpieczeństwa
w gastronomii
 

kp1-16.03 / kp2-26.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-14.05 / kp8-21.05 / kp9-28.05 /


Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem
 

kp1-18.03 / kp2-26.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-14.05 / kp8-21.05 / kp9-28.05 /


Zasady żywienia człowieka
 

 

kp1-18.03 / kp2-26.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-14.05 / kp8-21.05 / kp9-28.05 /

Zajęcia praktyczne

kp1-12.05 / kp2-18.05 /

Wychowanie fizyczne

kp1-26.03 / kp2-02.04 / kp3-15.04 / kp4-20.04kp5-27.04 / kp6-14.05 /
kp7-19.05 / kp8-26.05 /

Religia

 

kp1-21.04 / kp2-28.04 / kp3-05.05 / kp4-06.05 / kp5-26.05 / kp6-27.05 /

do góry

     

 

 

 

klasa 1bp (po 8 klasie)

Język polski

 

kp1-19.03 / kp2-26.03 pdf lub doc / kp3-30.03 / kp4-02.04 / kp5-06.04 /
kp6-16.04 / kp7-20.04 / kp8-23.04 / kp9-27.04 / kp10-04.05 / kp11-07.05 /
kp12-25.05 / kp13-28.05 /

Matematyka

 

kp1-16.03 / kp2-19.03 / kp3-23.03 / kp4-26.03 / kp5-30.03 / kp6-02.04 /
kp7-06.04 / kp8-16.04 / kp9-20.04 / kp10-23.04 / kp11-27.04 / kp12-04.05 /
kp13-07.05 / kp14-25.05 / kp15-28.05 /

Język angielski

 

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-02.04 i plik 1 / kp4-07.04 / kp5-16.04 i plik 1 /
kp6-21.04 / kp7-23.04 / kp8-28.04 / kp9-05.05 oraz plik 1 / kp10-26.05 oraz
plik1 / kp11-28.05 /

Historia

 

kp1-17.03 / kp2-31.03 pdf lub doc / kp3-07.04 / kp4-21.04 pdf lub doc /
kp5-28.04 / kp6-05.05 / kp7-26.05 /

Geografia

 

kp1-31.03 / kp2-07.04 / kp3-21.04 / kp4-27.04 / kp5-04.05 / kp6-25.05 /

Biologia

 

kp1-24.03 / kp2-31.03 / kp3-07.04 / kp4-20.04 / kp5-27.04 / kp6-04.05 /
kp7-25.05 /


Edukacja dla bezpieczeństwa
 

 

kp1-19.03 / kp2-26.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-28.05 /

Informatyka

 

kp1-24.03 / kp2-15.04 / kp3-22.04 / kp4-29.04 / kp5-06.05 / kp6-27.05 /

Podstawy przedsiębiorczości

kp1-17.03 / kp2-19.03 / kp3-24.03 / kp4-26.03 / kp5-31.03 / kp6-02.04 /
kp7-07.04 / kp8-16.04 / kp9-21.04 / kp10-23.04 / kp11-28.04 / kp12-05.05 /
kp13-07.05 / kp14-26.05 / kp15-28.05 /

Wychowanie fizyczne

kp1-26.03 / kp2-02.04 / kp3-15.04 / kp4-20.04kp5-27.04 / kp6-14.05 /
kp7-19.05 / kp8-26.05 /

Religia

 

kp1-21.04 / kp2-28.04 / kp3-05.05 / kp4-06.05 / kp5-26.05 / kp6-27.05 /

do góry

     

 

 

 

klasa 3 bs

Język polski

 

kp1-19.03 / kp2-26.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-14.05 / kp8-21.05 / kp9-28.05 /

Matematyka

 

kp1-17.03 / kp2-25.03 / kp3-01.04 / kp4-08.04 / kp5-15.04 / kp6-22.04 /
kp7-29.04 / kp8-06.05 / kp9-13.05 / kp10-20.05 / kp11-27.05 /

Język angielski

 

kp1-19.03 / kp2-26.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-14.05 / kp8-21.05 / kp9-28.05 /


Język angielski
w gastronomii
 

kp1-27.03 / kp2-03.04 / kp3-17.04 / kp4-24.04 / kp5-08.05 / kp6-15.05 /
kp7-29.05 /

Wiedza
o społeczeństwie

 

kp1-18.03 / kp2-27.03 / kp3-03.04 pdf lub doc / kp4-17.04 /
kp5-24.04 pdf lub doc / kp6-08.05 / kp7-15.05 / kp8-22.05 /
kp9-29.05 pdf lub doc /


Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem
 

kp1-17.03 / kp2-17.03 / kp3-23.03 / kp4-26.03 / kp5-02.04 / kp6-16.04 /
kp7-23.04 / kp8-07.05 / kp9-14.05 / kp10-14.05 / kp11-21.05 / kp12-28.05 /


Podejmowanie
i prowadzenie działal-ności gospodarczej
 

kp1-19.03 / kp2-27.03 / kp3-02.04 / kp4-16.04 / kp5-23.04 / kp6-07.05 /
kp7-14.05 / kp8-21.05 / kp9-28.05 /

Podstawy kształcenia zawodowego

kp1-20.03 / kp2-25.03 / kp3-26.03 / kp4-27.03 / kp5-01.04 / kp6-02.04 /
kp7-08.04 / kp8-15.04 / kp9-16.04 / kp10-22.04 / kp11-23.04 / kp12-29.04 /
kp13-06.05 / kp14-07.05 / kp15-13.05 / kp16-14.05 / kp17-20.05 /
kp18-21.05 / kp19-27.05 / kp20-28.05 /

Zajęcia praktyczne

kp1-12.05 / kp2-19.05 /

BHP

 

kp1-27.03 / kp2-03.04 / kp3-17.04 / kp4-24.04 / kp5-08.05 / kp6-15.05 /
kp7-22.05 / kp8-29.05 /

Wychowanie fizyczne

kp1-26.03 / kp2-01.04 (dz) / kp3-02.04 / kp4-06.04 (dz) / kp5-08.04 (dz) /
kp6-15.04 (dz) / kp7-15.04kp8-20.04 / kp9-22.04 (dz) / kp10-27.04 /
kp11-29.04 (dz) / kp12-06.05 (dz) / kp13-13.05 (dz) / kp14-14.05 /
kp15-19.05 / kp16-20.05 (dz) / kp17-26.05 / kp18-27.05 (dz) /

Doradztwo zawodowe

kp1-18.05 oraz plik1, plik2 / kp2-26.05 /

Religia

kp1-22.04 / kp2-29.04 / kp3-06.05 / kp4-13.05 / kp5-14.05 / kp6-20.05 /
kp7-21.05 / kp8-27.05 / kp9-28.05 /

Godzina wychowawcza

informacja od wychowawcy 1 /

do góry

 

 

 

 

 

 

Specjaliści - dla uczniów wszystkich klas

Logopeda

informacja 1 / informacja 2 / informacja 3 oraz ćwiczenia /
informacja 4 oraz ćwiczenia /

Psycholog i Pedagog

informacja 1 / informacja 2 /

do góry

 

 

 

 

 

 

Ośrodek - Internat

 

informacja od wychowawców 1 /  propozycja 1 / propozycja 2 / propozycja 3 /
informacja od wychowawców 2 / Padlet / informacja od wychowawców 3 /
informacja od wychowawców 4 / informacja od wychowawców 5 /

do góry

 
 
 

Dla uczniów wszystkich klas

Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne on-line
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ

https://youtu.be/EZtPN8YHs4M

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

do góry