strona główna                                                                                                          

Wskazówki i propozycje ćwiczeń dla uczestników
zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
do pracy w domu z rodzicami w okresie zawieszenia zajęć
przygotowane przez nauczycieli - terapeutów.

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (dla wszystkich uczestników zajęć)
informacja dla rodziców 1,