strona główna

powrót do Archiwum

 

ARTETERAPIA

 

 

      W czwartkowe popołudnia uczniowie SOSW w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego uczestniczą w zajęciach z artetrapii, w ramach programu „W kręgu legend, baśni i podań” (podprojekt : „Arteterapia z ukierunkowaniem na modelowanie z elementami rzeźby”), realizowanym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. pod nazwą „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Wyżej wymienione zajęcia prowadzą Pani mgr Joanna Klimek – Kuta oraz Pani mgr Aneta Piekarz.

     Po przerwie obiadowej z zapałem i uśmiechem na twarzy uczniowie rozpoczynają kolejne sesje terapeutyczne, mające na celu między innymi: usprawnianie sfery manualnej, rozwijanie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, uspołecznianie, a tym samym wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego, mocno zaburzonego z racji orzeczonej niepełnosprawności.

     Tematyka zajęć dotyczy pracy z masami plastycznymi, w tym z plasteliną, masą solną, gliną etc.

     Uczniowie z wyraźnym zaangażowaniem przygotowują niezbędne do zajęć materiały (np. masę solną), a następnie tworzą „dzieła” ma miarę swoich możliwości, poczynając od najprostszych (kulek, wałków) do bardziej złożonych (postać ludzka, zwierzęta, proste przedmioty codziennego użytku itp.)

     Misternie wykonane prace po wyschnięciu malowane są  farbami i zdobione na kolejnych zajęciach.

     Ponadto, poza zajęciami w szkole organizowane są wyjazdy do pracowni ceramicznej w Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, dzięki trwającej od dwóch lat owocnej współpracy.

 

                                                                                                                                                            Aneta Piekarz

                                                                                                                          Joanna Klimek-Kuta