strona główna

 

Ks. JAN TWARDOWSKI
PATRONEM NASZEGO OŚRODKA

 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bochni ma już swojego patrona. Podczas Sesji radni Powiatu Bocheńskiego podjęli uchwałę, która stanowi, że placówka będzie nosić imię wybitnego polskiego poety, księdza Jana Twardowskiego. Oficjalna uroczystość nadania imienia odbyła się 9 października 2010 r. przy okazji obchodów Święta Edukacji Narodowej.

Przygotowania do formalnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie imienia rozpoczęły się już na początku roku szkolnego. Podczas lekcji wychowawczych i zajęć bibliotecznych nauczyciele przedstawiali sylwetki wybitnych osób, których cechy osobowe i dokonania stanowią wzór godny do naśladowania. Wybór patrona konsultowany był też z rodzicami oraz nauczycielami. W marcu zdecydowano, że patronem Ośrodka będzie ksiądz Jan Twardowski. – Była to decyzja uczniów, rodziców i nauczycieli. Wybór nie był przypadkowy, ponieważ Patron przez wiele lat uczył w szkole dla dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z procedurą związaną z nadaniem imienia wystąpiliśmy do organu prowadzącego o podjęcie uchwały podczas Sesji Rady Powiatu – wyjaśnia Teresa Jaszczyńska, dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

Etap przygotowań zakończyła dwudniowa wycieczka szlakiem miejsc związanych z księdzem Janem Twardowskim – Była to nagroda dla najlepszych uczniów poszczególnych szkół, które są powołane w ramach Ośrodka. Dzięki naszym sponsorom wyjazd był bezpłatny – dodaje Jerzy Turek

***

Początki Ośrodka Szkolno – Wychowawczego sięgają 1962 roku. Wówczas przy Szkole Podstawowej Nr 1 został utworzony oddział specjalny. Pięć lat później klasy dla uczniów niepełnosprawnych przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 4. W 1969 roku utworzono szkołę specjalną, lokalizując ją w budynku przy ulicy Gipsowej, gdzie obecnie mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Uczniowie mieli możliwość kształcenia tylko w zakresie szkoły podstawowej. W 1978 roku Kurator Oświaty  i Wychowania w Tarnowie powołał  Państwowy Zakład Wychowawczy obejmujący podstawową szkołę specjalną i miejsce zamieszkania dojeżdżających uczniów, wydzielone w części internatu Zespołu Szkół Budowlanych. Następnie placówka została przeniesiona do wyremontowanego budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Stasiaka. Do dziś się tam się znajduje, a tuż obok mieści się internat.

Obecnie oferta edukacyjna wygląda jednak zupełnie inaczej niż w chwili powstania szkoły. Kilka lat temu szkolnictwo specjalne zyskało nowy wymiar, podobny do wzorców europejskich. Uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim uczą się w szkole podstawowej i szkole branżowej I stopnia (kucharz, stolarz, murarz, technolog robót wykończeniowych). Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego, poznają wiedzę o otaczającym świecie, uczą się, jak samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu. Etapy nauki to przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy. Ponadto, dla najmłodszych, jest wczesne wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna i rehabilitacja prowadzone są w wymiarze dwóch godzin w tygodniu.

Ośrodek dysponuje dobrym zapleczem m.in. salą doświadczania świata, gabinetem do terapii SI, pracownią komputerową i biofeedback oraz multimedialną salą językową. Program nauczania dostosowany jest do możliwości intelektualnych uczniów.

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni jest uzyskanie skierowania z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która znajduje się w miejscu, gdzie ponad trzydzieści lat temu mieścił się pierwszy budynek szkoły

(JT)


galeria