strona główna

Patron

 

 

„Byle zdążyć do ludzi z tą miłością…”
– nasze przygotowania do uroczystości
nadania ośrodkowi imienia

ks. Jana Twardowskiego

 

Już od ponad roku w naszej szkole trwały przygotowania do nadania im. ks. Jana Twardowskiego Specjalnemu Ośrodkowi – Szkolno Wychowawczemu w Bochni.

Rozpoczęły się one cyklem zajęć edukacyjnych poświęconych osobie ks. Jana, zapoznaniem się z jego życiem i twórczością oraz pracą z dziećmi niepełnosprawnymi. Ten etap przygotowań wewnątrzszkolnych zakończyła dwudniowa wycieczka do Warszawy, szlakiem miejsc związanych z ks. Janem. Była ona także nagrodą dla najlepszych uczniów reprezentujących poszczególne szkoły działające w Ośrodku.

Oprócz tego na bieżąco toczyły się wszystkie czynności formalne związane z podjęciem uchwały Rady Powiatu o nadaniu imienia naszej szkole.

            Przygotowania do tak ważnej dla nas wszystkich uroczystości, musiały być dokładnie i szczegółowo przemyślane, dlatego już w czasie wakacji zaczął powstawać scenariusz programu artystycznego. Jego autorkami zostały panie Joanna Stano oraz Beata Łącka – Fijołek. Plan wystąpienia przybrał bardzo oryginalną formę montażu słowno – muzycznego. Wiersze recytowane przez uczniów przeplatane będą nagraniami fragmentów „Autobiografii” ks. Jana Twardowskiego. Dodatkowego uroku recytacjom dodawać będzie prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Agatę Staśto – Tabor, zawierająca fotografie oraz wiersze autorstwa księdza.  Powstał także specjalny hymn szkoły, do którego słowa napisała pani Joanna Stano a autorką muzyki została pani Aneta Jasińska. Ważną rolę w jak najwierniejszym przedstawieniu życia i twórczości naszego patrona odegrało odtworzenie wyglądu jego domu. Za scenografię odpowiedzialne zostały panie Dorota Frąckowiak oraz Ewa Gajek.

            I tak, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego wystartowały intensywne próby związane z recytacją wierszy ks. Twardowskiego, śpiewem hymnu szkolnego, ćwiczeniem ruchu scenicznego, gromadzeniem rekwizytów do scenografii, poszukiwaniem kostiumów, przygotowywaniem wystawy o historii szkoły, opracowaniem listy gości, drukowaniem zaproszeń oraz okolicznościowych podziękowań dla zaproszonych osób.

            Do działań tych każdy chętnie angażował i w miarę swoich możliwości służył pomocą. Niebagatelną rolę w ćwiczeniach recytatorskich odegrały panie logopedki Aneta Bieżychudek i Beata Czachurska – Hełpa, które udzielały uczniom cennych wskazówek, jak pięknie mówić i nie popełniać błędów. Zachęcały także do samodzielnych ćwiczeń w domowym zaciszu. Treningi recytatorskie odbywały się także w bibliotece szkolnej, w czasie, których pani Beata Ząbik pomagała uczniom w opanowaniu tekstów wierszy oraz podpowiadała właściwą melodię i intonację głosu.

            Ponieważ nadanie imienia związane jest także z bliższym zapoznaniem się z historią Ośrodka, konieczne jest utworzenie wystawy prezentującej wszystkie najważniejsze wydarzenia z dziejów szkoły. Nad tym zadaniem opiekę objęły panie Agnieszka Szot – Porada, Aneta Żelichowska, Małgorzata Obrał oraz Ewa Kozak. W ten sposób wykonane zostały postery, na których przedstawione są poszczególne etapy działalności SOSW.

            Cała uroczystość, zaplanowana na 9 października, odbędzie się w Auli św. Mikołaja, zatem konieczne będzie zamontowanie odpowiedniego nagłośnienia. Organizatorzy przedsięwzięcia odpowiedzialnymi za tą część programu artystycznego uczynili panów Jerzego Jarosza oraz Tomasza Surmę.

            Tuż przed naszym wielkim dniem, dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Ważydrąga, powstała bardzo wzruszająca wystawa fotografii i osobistych przedmiotów związanych z ks. Twardowskim. Panu Zbigniewowi dziękujemy za udostępnienie prywatnych fotografii oraz pamiątek podarowanych mu przez księdza. Były to buty, kubek oraz kopia kapliczki podarowanej ks. Janowi. Na wystawie znalazły się także dwie książki opatrzone podpisem naszego patrona. Nad ekspozycją czuwały panie Beata Ząbik oraz Katarzyna Koczwara.

            W szkole zapanowało wielkie ożywienie i podekscytowanie. Wszyscy bardzo się denerwują, ale i nie mogą doczekać tej październikowej soboty, kiedy Pani Dyrektor na swoje ręce otrzyma akt nadania imienia oraz sztandar szkoły. Występujący uczniowie uczestniczą w końcowych już próbach, przymierzają kostiumy, czynione są ostatnie poprawki. W klasach słychać radosne śpiewy hymnu, który ma nam przewodniczyć już na zawsze. Trwają ostatnie poprawki dekoracji.

            W sobotę rano, wszyscy się spotkamy by już tylko się przebrać się w sceniczne stroje, przećwiczyć ostatni raz śpiew i recytację wierszy, sprawdzić scenografię i nagłośnienie. Już tylko czekamy by przywitać wszystkich szanownych gości zaprezentować im nasze wystąpienie, pokazać, jakie to dla nas ważne wydarzenie.

Katarzyna Koczwara
Beata Ząbik


galeria