strona główna

Patron

 

„ Z patronem w każdy dzień…”

 

9 października 2010 roku – to data, którą wszyscy zapamiętamy. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły …

To dzień, w którym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „stał się” – Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym imienia księdza Jana Twardowskiego.

       To wyjątkowe w historii szkoły święto zainaugurowaliśmy Mszą św. w kościółku szkolnym celebrowaną przez księdza Józefa Korzenia, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.

       Po Mszy św. uczniowie, nauczyciele, poczet sztandarowy oraz zaproszeni goście przeszli do Auli Domu Pielgrzyma imienia św. Mikołaja, aby wziąć udział w uroczystości przekazania sztandaru społeczności szkolnej.

 

Część oficjalną rozpoczęło przemówienie pani dyrektor Teresy Jaszczyńskiej, która przywitała wszystkich zgromadzonych oraz krótko przedstawiła przebieg prac związanych z wyborem patrona, a następnie Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajger odczytał akt nadania imienia Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu.

„ Pani dyrektor w imieniu Rodziców przekazuję ten Sztandar Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Bochni imienia księdza Jana Twardowskiego, jako symbol najwyższej czci, honoru, tradycji jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązku wobec Ojczyzny” – wraz z tymi słowami Rada Rodziców przekazała Sztandar pani dyrektor, która z kolei oddała Go w ręce uczniów. Sztandar, na którym wyszyto złotymi literami nazwę: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia księdza Jana Twardowskiego. Od tej pory Sztandar ten będzie symbolem naszej szkoły, naszej tożsamości.

Sztandar zobowiązuje, będzie reprezentował ośrodek na wielu uroczystościach, zarówno w szkole jak i poza nią.

 

       A potem, … nareszcie oficjalnie pełną piersią, stając dumnie odśpiewaliśmy hymn, Nasz Hymn.
W oku niejednego zabłysła łza… Moment bardzo wzruszający, na który długo przygotowywaliśmy się…

Skończyliśmy śpiewać, a echo wciąż powtarzało ostatni wers refrenu hymnu, Naszego Hymnu …

Zapadła cisza… staliśmy długo dumnie, my uczniowie, my nauczyciele, pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia księdza Jana Twardowskiego w Bochni…

       Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych, władze kuratoryjne, artyści, dyrektorzy gminnych i powiatowych szkół oraz instytucji publicznych. Wszyscy w swych przemówieniach zgodnie podkreślali trafność wyboru patrona, a zarazem odpowiedzialność jaka spoczywa na społeczności ośrodka. To poniekąd zadanie, które mamy należycie wypełniać poprzez swoją postawę, podejmowane działania.

       Zaproszeni goście przekazali na ręce pani dyrektor cenne pamiątki po księdzu Janie Twardowskim (rzeczy osobiste, fotografie, rękopisy, tomiki poezji …) bardzo drogie właścicielom.

Nie zabrakło też przyjaciół i bliskich współpracowników ks. Twardowskiego. Obecny wśród nas był
prof. Tadeusz Olszewski, prof. Longin Glier oraz  ks. prof. Jan Łach, którzy podzielili się z nami refleksją
i niezwykłymi wspomnieniami.

        Po części oficjalnej zaprezentowano ciekawy program artystyczny przygotowany przez nauczycieli
i uczniów naszej szkoły. Nagle znaleźliśmy się w maleńkim, skromnym pokoiku z kaflowym piecem obok biurka pełnego tomików poezji księdza Jana Twardowskiego. Nasi wychowankowie z przejęciem deklamowali poezję i wcielali się w postać księdza Jana: chłopca, żołnierza, nauczyciela …

Ten występ na długo pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach.

 

       Przybyli na uroczystość goście mogli zwiedzać mieszczącą się w szkolnych murach wystawę poświęconą historii i działalności szkoły oraz pamiątki i zdjęcia po naszym patronie. Ponadto upamiętnili swoją obecność wpisami w kronice naszego ośrodka.
Niektóre z nich …

             Z okazji nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego życzę całej społeczności Specjalnego Ośrodka aby wartości, jakie Wasz Patron prezentował i wyznawał całym swoim życiem tj. miłość do Boga,
miłość do ludzi i ukochanie świata były dla Was inspiracją
do stawania się coraz lepszym i szczęśliwszym człowiekiem.

W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty i własnym
- Urszula Blicharz-

  

      "Zapomnij, że jesteś
gdy mówisz, że kochasz”
Ks. Jan Twardowski

żyjcie tą miłością

-Tadeusz Olszewski-

 

Nie bez przypadku nadanie imienia Ośrodkowi zbiegło się z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości pani dyrektor wręczyła pracownikom Nagrody Dyrektora za solidne i sumienne wykonywanie obowiązków.

        Dzień 9 października 2010 roku na trwale zapisze się w dziejach naszej szkoły. Na pamiątkę tej chwili,
co roku obchodzony będzie jako Święto Patrona Szkoły.

                                                             Aneta Piekarz
Joanna Klimek-Kuta
Joanna Łacna

 

 

galeria
Uroczystość nadania SOSW imienia  ks. Jana Twardowskiego - 09.10.2010r.