strona główna                                                                                                          

 

„POMÓŻ MI ZROZUMIEĆ ŚWIAT”


13 lutego br. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji rozstrzygnięto wnioski mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „Pomóż mi zrozumieć świat” (II edycja) opracowany w naszym ośrodku został zatwierdzony do realizacji uzyskując łącznie 87 punktów na 105 możliwych. Przyznana dotacja wynosi 191.753 zł.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia. Tematem przewodnim mobilności będzie sól, dawne i współczesne technologie wydobycia soli w Polsce i krajach partnerskich, wykorzystywanie soli, zastosowanie i jej znaczenie. Dobór tematyki wynika z faktu, iż Bochnia jest grodem solnym. Tutaj znajduje się najstarsza kopalnia w Polsce, wpisana na listę UNESCO.

Aby osiągnąć przewidywane rezultaty w ramach mobilności zaplanowano wyjazdy zagraniczne dla 2 grup, łącznie dla 24 uczniów. Każda grupa odwiedzi jedno państwo europejskie. Klasy VI-VIII szkoły podstawowej wyjadą do Włoch, a uczniowie szkoły branżowej do Rumunii. O przydziale grup do poszczególnych krajów zadecydował profil i specyfika edukacji w szkołach partnerskich. Szkoła partnerska w Rumunii to placówka kształcenia zawodowego specjalnego, natomiast szkoła we Włoszech to gimnazjum z nauczaniem włączającym.

Przewidujemy, iż w wyniku realizacji projektu uczniowie wzmocnią kompetencje kluczowe m.in.: poprawią umiejętność posługiwania się językiem obcym, poznają nowe metody uczenia się, udoskonalą kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt realizowany od 01.08.2020r. do 31.07.2021r. (1 rok)

Teresa Jaszczyńska

projekty EFS