strona główna                                                                                                          

„POZWÓL MI ZROZUMIEĆ ŚWIAT”

 

 

 

O PROJEKCIE

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalny  Program Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020 (więcej)

 
 
PODSUMOWANIE PIERWSZYCH MIESIĘCY REALIZACJI PROJEKTU

Od 1 września 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni realizowany jest projekt pn. „Pozwól mi zrozumieć świat”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt trwa dwa lata, składa się z siedmiu zadań. W bieżacym roku szkolnym w projekcie uczestniczy 43 uczniów szkoły podstawowej... (więcej)

 

 

 

projekty EFS