strona główna

Powrót do Wydarzeń

 

 

XIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ŚPIEWAJ Z NAMI” – TARNÓW 2009

  

W dniu 19.11.2009 r. zespół wokalno – taneczny „Krakowiacy” działający w naszym ośrodku brał udział w przeglądzie dorobku artystycznego dzieci z SOSW, Domów Opieki Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Organizatorami festiwalu byli Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Bądźmy razem”.
Prezentacje festiwalowe odbywały się w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
Program artystyczny zaprezentowany przez naszych uczniów nosił tytuł „Na krakowskim rynku” i trwał ponad 30 minut.
Za swój występ otrzymaliśmy puchar „Grand Prix”.

Edyta Jędryczka

galeria