strona główna

Powrót do Wydarzeń

 

W muzeum Marii Konopnickiej

7.11.2009 r. odbyła się jednodniowa wycieczka polonistyczna do Żarnowca realizowana była w ramach zajęć " Podróże po literaturze" (projekt "'Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów- szansą na udany start w dorosłe życie").

Wyjazd do Muzeum Marii Konopnickiej był podsumowaniem odbioru twórczości pisarki. Przez pryzmat jej życia zbliżyliśmy się do epoki, w której żyła i tworzyła. Oprócz wystawy stałej "Kolekcja darów jubileuszowych", zobaczyliśmy pomieszczenia mieszkalne urządzone zgodnie z duchem epoki, a także dary, które otrzymała Konopnicka z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. W Lamusie obejrzeliśmy wystawę biograficzno-literacką poświęconą wielokierunkowej twórczości Marii Konopnickiej. Uczestniczyliśmy także w lekcji muzealnej, wzbogaconej filmem dokumentalnym. Nad całością  czuwała fachowa obsługa, która udzielała również indywidualnych konsultacji.

Wycieczka szlakiem Marii Konopnickiej dostarczyła nam przeżyć i zainteresowała postacią autorki.

Beata Ząbik

galeria
Wycieczka do Żarnowca - listopad 2009r.