strona główna                                                                                                            Powrót do Wydarzeń

 

 

Powitanie wiosny

             Dnia 25 marca w szkole przy ul. Kazimierza Wlk. odbyła się uroczystość powitania wiosny.
Uczniowie z poszczególnych klas pod kierunkiem pań: A. Szot – Porady, A. Żelichowskiej oraz I. Dąbrowskiej – Pląder mieli okazję przedstawić krótki program słowno – muzyczny dotyczący tematyki wiosennej, podczas którego zaznajomili swoich kolegów ze zwyczajem pożegnania zimy i powitania nowej pory roku.
W trakcie przedstawienia dzieci miały możliwość poznania pierwszych wiosennych kwiatów oraz ptaków przylatujących do nas z ciepłych krajów.
            Po występie dla wszystkich dzieci przygotowano happening plastyczny, w ramach którego uczniowie wraz z nauczycielami wykonywali „Panią Wiosnę”. Podczas pracy dzieci wspólnie śpiewały wcześniej poznane piosenki o tematyce wiosennej.
Na dużych arkuszach, różnymi technikami plastycznymi ozdabiano postać Wiosny. W efekcie tej zabawy powstały, bogate i barwne prace, które zostały wyeksponowane na korytarzach placówki.
            Zaangażowanie wychowanków i opiekunów przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, a ukoronowaniem happeningu był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Słodycze pozyskała pani A. Mikołajska – Kolan z firmy „Tesco”.
Ta forma akademii była innowacją w prowadzeniu i przygotowaniu uroczystości szkolnych. Pozwoliła bowiem wyzwolić aktywność i kreatywność dzieci oraz zintegrowała całą społeczność szkolną.

Organizatorzy

galeria