strona główna

Powrót do Wydarzeń

 

Wyprawka szkolna

 

„Książki – okręty żeglujące po oceanach czasu
i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek
z pokolenia na pokolenie”

Francis Bacon

            W dniu 7 października zakończyła się w naszej szkole akcja „Wyprawka szkolna” zorganizowana w ramach uchwały Rady Ministrów podpisanej 28 maja 2010 r. Jedno z jej postanowień dotyczyło m.in. wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju wśród uczniów przez dofinansowanie zakupu książek kształcenia ogólnego dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W tym roku do projektu przystąpili uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego działających w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
I tak, pod czujnym okiem pani psycholog Bożeny Gogoli – Basińskiej, pani Katarzyny Koczwary oraz opiekuna biblioteki szkolnej, pani Beaty Ząbik, 10 września rozpoczęliśmy zamawianie kompletów podręczników dla każdego ucznia objętego programem. Oprócz podręczników wspólnych dla wszystkich (geografia, język angielski, fizyka, matematyka, przysposobienie obronne), uczniowie zostali także wyposażeni w książki o tematyce związanej z ich przyszłym zawodem. Wśród nich znalazły się takie pozycje, jak:
·
  „Obsługa gości (konsumentów)”
·  „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”
·
  „Malarz – tapeciarz”
·
  „BHP na budowie”
oraz wiele innych tytułów, które z pewnością pomogą naszym uczniom w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w wybranej przez nich profesji. Licealiści otrzymali komplet podręczników umożliwiających wszechstronne kształcenie w ramach wiedzy ogólnej.

            Łącznie w ramach zadania „Wyprawka szkolna”, na zakup 31 zestawów książek Ministerstwo Edukacji i Sportu przekazało około 10 tysięcy złotych. Za pomoc, w zrealizowaniu tak dużego przedsięwzięcia, podziękowania należą się: panu Januszowi Możdżeniowi z Księgarni Dom Książki w Bochni oraz następującym wydawnictwom: Operon, Rea, KaBe, Podkowa Bis, Zamkor, Oxford oraz Stentor. Słowa wdzięczności należą się także dla pań Bożeny Gogoli – Basińskiej, Katarzyny Koczwary oraz Beaty Ząbik, bez zaangażowania których, zakup podręczników z pewnością nie odbył by się w tak krótkim czasie.

 

Petrarka napisał kiedyś: Książki nigdy nie bywają w złym humorze; odpowiadając natychmiast na każde zapytanie. Dlatego drodzy uczniowie, wy też nie bądźcie źli dla swoich podręczników, a odwdzięczą się wam odpowiedzią na każde wasze pytanie, zabiorą was w odległe krainy geograficzne, przeróżne historyczne wydarzenia, pokażą fascynujące prawa fizyki, rozwiążą matematyczne łamigłówki i pozwolą odkryć, to co jeszcze dla was nieznane. Niech każdy podręcznik będzie oprawiony i szanowany, a z pewnością posłuży każdemu uczniowi przez długie lata.

 

Katarzyna Koczwara
Bożena Gogola – Basińska
Beata Ząbik