strona główna                                                                                                          

 

Dzień Dobrego Wychowania

 

„Uprzejmość jest cennym kluczem,
który otwiera wszystkie drzwi”

 

Odpowiednie zachowanie się w różnych sytuacjach, dobre maniery, zasady savoir vivre to zagadnienia poruszane przez nauczycieli i wychowawców, na co dzień, podczas pracy.

Uroczystość, która odbyła się 6 czerwca, miała na celu podsumowanie i ugruntowanie wiedzy młodzieży na ten temat i wynikała z realizacji zadań priorytetowych ośrodka.

Przygotowaniem imprezy zajęli się uczniowie klasy I i II ZSZ. Nad przebiegiem poszczególnych etapów uroczystości czuwali opiekunowie: Joanna Stano, Beata Łącka – Fijołek, Katarzyna Goryczka, Anna Prokop. Dekorację przygotowali gimnazjaliści pod czujnym okiem pani Ewy Gajek.

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności aktorskie w trakcie inscenizacji bajki pt. Wróżki, która była wstępem do dalszej części programu, o tym, czego nie wolno i nie wypada robić człowiekowi kulturalnemu. Na zakończenie przekazano kilka rad i wskazówek na temat dobrych manier oraz zasad zachowania przestrzeganych w innych krajach.

Joanna Stano
Beata Łącka - Fijołek