strona główna                                                                                                          

 

 

Powiat Bocheński został laureatem konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013”. Wyróżnienie przyznano za Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem", który od sześciu lat organizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (jednostka organizacyjna samorządu). Konferencja podsumowująca tegoroczną edycje konkursu oraz wręczenie dyplomów odbyły się 4 czerwca w Senacie RP w Warszawie.
W imieniu Powiatu Bocheńskiego dyplom odebrała Teresa Jaszczyńska, dyrektor Ośrodka.

Ideą konkursu było upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz obywateli. Projekty konkursowe zgłaszano w czterech obszarach: kultura, ochrona zdrowia, oświata i pomoc społeczna. Festiwal Piosenki rywalizował z projektami w kategorii „kultura”. Wydarzenie (na wniosek Powiatu Bocheńskiego) zostało opisane przez organizatorów w zgłoszeniu konkursowym, weryfikacji dokonywało trzech ekspertów, którzy oceniali realizację przedsięwzięcia – Jest to wydarzenie muzyczne, które znakomicie wpisuje się w ideę integracji, zmienia postawy ludzi, kruszy stereotypy. Festiwal daje możliwość zaprezentowania swoich muzycznych talentów osobom niepełnosprawnym. A fakt, że uczniowie szkół specjalnych, WTZ-ów wykonują wspólnie piosenki ze zdrowymi rówieśnikami pozwala mieć nadzieję na zmianę postaw społecznych. Podczas festiwalu było widać wzajemne zrozumienie, tolerancję, pomoc i rodzącą się przyjaźń. Byłem pod wielkim wrażeniem… I jeszcze ściągnięcie do Bochni, niewielkiego miasta, tak znakomitych artystów, którzy prowadzili warsztaty zasługuje na uznanie. A to wszystko przecież odbywało się przy niewielkim budżecie, w znacznej mierze opartym o pomoc sponsorów. To ogromna praca organizatorów, której trudno było nie nagrodzić  – tak ocenił festiwal  Tadeusz Ciemierkiewicz, ekspert  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Słów uznania nie szczędziła też Małgorzata Nowak, przewodnicząca komisji kategorii „kultura”, uzasadniając  werdykt kapituły konkursowej – To jest nagroda za stworzenie festiwalu, w którym osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, przesłuchaniach konkursowych wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami, za umiejętne podniesienie samooceny u osób niepełnosprawnych i wytworzenie poczucia akceptacji w środowisku oraz za promowanie otwartości i odpowiedzialności u ich zdrowych rówieśników. Za budowanie wzorca prospołecznych zachowań u młodych ludzi, za liczy udział  wolontariuszy i wreszcie za klimat jaki tworzą organizatorzy podczas festiwalu, za ich otwarte serce.

I chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten festiwal jest to dobra praktyka…  o której jeszcze wiele razy pewnie będziemy mogli przeczytać. Nagroda jest więc, jak najbardziej zasadna.

***

Festiwal Piosenki ma charakter integracyjny i edukacyjny, promujący uzdolnienia muzyczne uczniów szkól specjalnych i masowych. Koncerty oraz przesłuchania konkursowe poprzedzają dwudniowe warsztaty, prowadzone przez wokalistów, instrumentalistów, aktorów i kompozytorów. Udział w festiwalu jest bezpłatny. To nie tylko edukacja muzyczna, ale nauka tolerancji i zrozumienia niepełnosprawności. Fakt, że na tej muzycznej scenie spotykają się uczniowie zdrowi i chorzy, pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości widok człowieka niepełnosprawnego nie będzie dziwił, ale wywoływał podziw.

Zdolności wokalne są darem, niezależnie od posiadanych umiejętności szkolnych. Śpiewać każdy może… Te słowa potwierdza kategoria „muzyczne duety”, dzięki której powstają ciekawe interpretacje wykonywane wspólnie przez uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Muzyka łączy wiec nie tylko pokolenia…

Jerzy Turek