strona główna                                                                                                           Powrót do Wydarzeń

 


W świecie zmysłów

„Pieszczoty, głaskanie i przytulanie są dla dziecka jak pożywienie,
tak samo ważne jak białko, minerały i witaminy”

Frederick Leboywer

 

W dniu 24 kwietnia z inicjatywy nauczycieli Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego zorganizowane zostało spotkanie warsztatowe skierowane do rodziców oraz nauczycieli naszego ośrodka. Celem przedsięwzięcia była integracja rodziców - szczególnie tych, których dzieci objęte są zajęciami prowadzonymi w domu rodzinnym, wymiana doświadczeń, wsparcie, możliwość konsultacji ze szkolnymi specjalistami. Spotkanie było również okazją do dyskusji nad zagadnieniami stymulacji czuciowej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.  Uzasadniono potrzebę oparcia pracy rewalidacyjnej, terapeutycznej na zmysłach filogenetycznie pierwszych, omówiono zaburzenia percepcji dotykowej oraz strategie terapeutyczne.

Niezmiernie nas cieszy aktywny udział rodziców w naszych spotkaniach.  Dziękujemy Pani Izabeli Szczygieł za wnikliwe zaprezentowanie nam oferty turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w Rusinowicach, a także podzielenie się z nami własnymi spostrzeżeniami i refleksjami z pobytu na turnusie.

Miłym akcentem spotkania był liczny udział nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni.  Bardzo dziękujemy za przybycie i włączenie się do naszych terapeutycznych rozważań. 

 Elżbieta Włodek