strona główna                                                                                                          


Pedagogika wobec wyzwa
ń współczesności.
Cz
łowiek – przestrzeń edukacyjna – instytucja”

 

„Zamień szare na złote”- pod takim hasłem w poniedziałek 27 stycznia odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zorganizowana przez nasz Ośrodek. Do dyskusji nad współczesnymi dylematami pedagogicznymi zaproszono naukowców różnych profesji: pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, kulturoznawców. Stąd też interdyscyplinarny charakter tego przedsięwzięcia.

Obrady plenarne rozpoczęły się inauguracyjnym wykładem prof. zw. dr hab. Iwony Nowakowskiej Kempnej. W dalszej części, w pięciu tematycznych sesjach panelowych, swoje refleksje naukowe wygłosiło blisko 40 prelegentów.

Tematyka obejmowała problematykę szkoły, jako przestrzeni dla wyzwań pedagogów, zagadnienia związane ze środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz uczestnictwem młodzieży w nieformalnych grupach i subkulturach. Nie zabrakło również dyskusji nad problematyką pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno w kontekście teoretycznym jak i praktycznym. Prelegenci dzielili się wynikami i wnioskami swoich badań empirycznych, ich implikacjami dla praktyki edukacyjnej i rehabilitacyjnej, prezentowali współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, jak również innowacyjne programy, metody i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Miłym akcentem konferencji było włączenie referatów zagranicznych.

Partnerami naukowymi konferencji było 5 polskich uczelni: Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach. Patronat nad konferencja objął Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński. Organizację wsparła Drukarnia Profit Media oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Elżbieta Włodek