strona główna                                                                                                          


Dbamy o higienę

 

W dniu 02.04.2014 r. odbyło się, jak co roku, kolejne już spotkanie poświęcone higienie osobistej, w trakcie którego, utrwalaliśmy i poszerzaliśmy wiadomości uczniów z zakresu wiedzy o czystości i dbania o własne ciało. Rozmowy z uczniami podparte były licznymi materiałami poglądowymi ułatwiającymi zapamiętywanie nowych informacji, a także poprzeplatane piosenkami, wierszykami i zabawami tematycznymi.

Podczas spotkania dzieci miały możliwość swobodnego wypowiadania się na temat własnych doświadczeń związanych z dbałością o czystość, uczniowie poznali także pojęcia zarazków, wirusów i bakterii, dowiedzieli się również, jakie są skutki nieprzestrzegania codziennej higieny osobistej.

W celu utrwalenia zdobytych, nowych wiadomości dzieci obejrzały krótki film o zarazkach i bakteriach.

Wszyscy bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w proponowanych zabawach i zadaniach, wykazali się także dużą wiedzą, którą dzielili się z młodszymi dziećmi.

Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem konkursu na najładniejszy kącik czystości w klasach, rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec roku bieżącego szkolnego.

Organizatorzy:
Aneta Żelichowska
Izabela Dąbrowska - Pląder