strona główna                                                                                                          


Maleńka miłość…


 

Oryginalność, pomysłowość, dekoracyjność, estetyka wykonania - a zarazem nawiązanie do tradycji - to tylko niektóre z komponentów ocenianych przez jurorów V edycji Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Moja szopka”. Na tegoroczny konkurs wpłynęło aż 345 prac! wykonanych przez dzieci w różnych przedziałach wiekowych, młodzież i osoby dorosłe.

Z ogromną radością przyjęliśmy informację od organizatorów konkursu, iż w kategorii wiekowej 6 do 8 lat -I miejsce wraz z nagrodą rzeczową przyznano Kacprowi Szczygieł uczniowi klasy II.

Członkowie Komisji Konkursowej w składzie: Jiri Cvesper, O. Mieczysław Lenard OFM, Barbara Piechaczek, Jan   Wac, Mirosław Walerianczyk, Ks. Piotr Sługocki przyznali również I miejsce wraz z nagrodą (kategoria wiekowa 9-13 lat) za szopkę wykonaną przez Anię Brzegową, która jest objęta przez nasz Ośrodek zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Nagrodzone prace przedstawiają tradycyjne bożonarodzeniowe sceny i biblijnych bohaterów: Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Józefa, pastuszków i zwierzęta. W szopce wykonanej przez Anię pojawił się także czuwający nad Świętą Rodziną anioł. Obydwie szopki wykonane zostały w formie wiszącej z wykorzystaniem jednak odmiennych technik artystycznych i zróżnicowanej bazy materiałowej.

Serdecznie dziękuję Rodzicom nagrodzonych Uczniów za pomoc, zaangażowanie i wiele wspaniałych emocji, które towarzyszyły nam przy wspólnym tworzeniu naszych małych – wielkich dzieł.

                                                                                                                             Elżbieta Włodek