strona główna                                                                                                          

„Książko podarta!
Niejedną tobie rzuciłem obelgę,
dzisiaj każda twa karta
Słodkim wspomnieniem rani…”
J. Tuwim

 

Julian Tuwim znany jest jako autor znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo, Rzepka, Abecadło młodzieży oraz dorosłych.

„Okazją do oddania hołdu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru” był Szkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany poda hasłem „Zakochaj się w Tuwimie”. Odbył się 13.05.2014 r. w szkole przy ul. Stasiaka 1A. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów Gimnazjum, Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jury w składzie: pani Aneta Bieżychudek, pani Ewa Jastrzębska oraz pani Beata Ząbik brało pod uwagę głównie dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie, dykcję i interpretację utworu, oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce – Roksana Buriańska – klasa III Gimnazjum
II miejsce- Marek Czekaj- klasa III Gimnazjum
III miejsce- Karolina Kruczyńska

Specjalne wyróżnienie uzyskały uczennice Szkoły Przysposabiającej do Pracy, przygotowane przez panią Anetę Żelichowską: Anna Pletty oraz Justyna Polak. Założone cele konkursu takie jak: popularyzacja twórczości, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów oraz kształtowanie postawy czytelniczej zostały w pełni zrealizowane.

W roku 2014 przypada 61 rocznica śmierci polskiego poety oraz 101 od jego debiutu- publikacji wiersza „Prośba” w „Kurierze Warszawskim”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia.

Beata Ząbik