strona główna                                                                                                          


Czy rodzice i profesjonaliści
mogą być sojusznikami? 

 

Rodzic i nauczyciel – to bez wątpienia najważniejsze osoby w życiu dziecka. Funkcje wychowawcze, opiekuńcze czy też związane z kształtowaniem zdolności, umiejętności dziecka - jakie na co dzień wypełniają zarówno rodzice jak i nauczyciele - niezwykle mocno angażują ich emocjonalnie, niekiedy też skrajnie wyczerpują. Może właśnie dlatego 11 czerwca, podczas tegorocznego spotkania nauczycieli i rodziców, warto było podjąć dyskusję na temat trudności w budowaniu partnerstwa i zrozumienia pomiędzy trzema budującymi demokratyczną szkołę podmiotami: uczniami, nauczycielami i rodzicami.

W spotkaniu  wypowiadali się rodzice naszych uczniów, nauczyciele Ośrodka oraz nauczyciele, wychowawcy i specjaliści Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni. Wspólnie penetrowaliśmy wybrane obszary współpracy nauczycieli i rodziców, poszukując zarazem i dookreślając warunki jej efektywności, oczekiwania każdej ze stron, jak również sposoby pokonywania barier, na które tak często napotykają szkolni gospodarze: uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Stawiając na optymizm pedagogiczny wierzymy, iż spójna współpraca szkoły i rodziny może stanowić swoiste panaceum dla wielu trudnych sytuacji w jakich mogą znaleźć się nasi uczniowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w naszym integracyjno-szkoleniowym spotkaniu.

Elżbieta Włodek