strona główna                                                                                                          


 

Współpraca z Liceum Plastycznym
w Nowym Wiśniczu

 

Tak, jak w poprzednich latach, również w tym roku szkolnym uczniowie z klasy 5PUZ i 1PdP systematycznie wyjeżdżają do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Tam, dzięki uprzejmości i przychylności Dyrekcji nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w pracowni ceramicznej.

Zajęcia te są bardzo atrakcyjne dla uczniów, zarówno dla tych młodszych ze szkoły podstawowej, jak i dla tych nieco starszych ze szkoły przysposabiającej do pracy.

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie tworzą różne formy z gliny, stając się poniekąd artystami - autorami „wielkich dzieł”. Uczniowie traktują te zajęcia jako rodzaj świetnej zabawy. Chętnie i aktywnie w nich uczestniczą. Natomiast młodzież Liceum ma okazję dzielić się pomysłami i włączać w pomoc naszym podopiecznym, co bez wątpienia stanowi pewnego rodzaju formę integracji.

Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia te mają znaczący wpływ na usprawnianie małej motoryki (dłoni, nadgarstka, palców), na koordynację wzrokowo-ruchową, docelowość ruchów, a ponadto rozwijają wyobraźnię i myślenie oraz pomagają rozładować negatywne emocje.

Słowa wdzięczności należą się panu Henrykowi Kopańczykowi, który wprowadził naszych uczniów w „świat ceramiki” i towarzyszy nam od początku naszej przygody ze sztuką. Zawsze chętnie nas przyjmuje w swojej pracowni, służy pomocą i radą.

Aneta Piekarz
Joanna Klimek - Kuta