strona główna                                                                                                          

 

WIELKIE CZYTANIE

 

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz
Aż się zepsujesz…”
Jan Kochanowski

 Jak być zdrowym i aktywnym? Co jeść, by nie chorować? Jakie witaminy kryją się w warzywach? - na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas czwartkowego spotkania, zorganizowanego pod hasłem: W krainie zdrowia. Już Jan Kochanowski w swojej słynnej fraszce wspominał o zdrowiu jako „drogim klejnocie” oraz najważniejszej wartości w życiu każdego z nas. Kolejna, już XI edycja Wielkiego Czytania odbyła się 19.03.2015 r., tradycyjnie w budynku przy ul. K. Wielkiego.

Na sam początek naszej wspólnej imprezy wzorcowe czytanie poezji dla dzieci i młodzieży zaprezentowały panie: Beata Ząbik, Aneta Bieżychudek, Ewa Jastrzębska, Agnieszka Szot-Porada oraz Izabela Dąbrowska-Pląder i Jolanta Krzysiek, które poprowadziły całą uroczystość. Oprócz wspólnego czytania utworów znanych polskich poetów, kolejnymi punktami programu były zabawy muzyczne oraz konkursy tematycznie związane z hasłem przewodnim. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w imprezie, poznawali nowe smaki i zapachy, określali fakturę, wygląd, oraz różnicowali przyniesione warzywa i owoce. Z zaangażowaniem dobierali sylwety do naturalnych eksponatów, etykietowali i brali udział w zorganizowanej zabawie ruchowej. Podczas przygotowanego spotkania zaprezentowano uczniom klasykę literatury dziecięcej, kształtowano nawyki czytelnicze wśród. Położono również nacisk na działania edukacyjne, które przyczyniły się pogłębianiu wiedzy na temat kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród naszych uczniów.

Za przygotowanie imprezy dziękujemy paniom: J. Krzysiek, I. Dąbrowskiej-Pląder, A. Szot, D. Frąckowiak, A. Żelichowskiej, A. Bieżychudek, E. Jastrzębskiej. B. Czachurskiej-Hełpie. Spotkanie odbyło się w ramach przyjętego do realizacji priorytetu „Propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród wychowanków i rodziców”.

Beata Ząbik