strona główna                                                                                                          


W  EKO - ŚWIECIE

 

„Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy Ją,
Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom”

„Człowiek w Eko – świecie” to temat międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego, realizowanego w tym roku szkolnym, w klasach I – III gimnazjum przy ul Stasiaka.

Głównym celem przedsięwzięcia wdrażanego w terminie od lutego do końca kwietnia, było kształtowanie postawy proekologicznej poprzez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej uczniów.

Pod kierunkiem opiekunów młodzież podejmowała różnorodne działania, poznając zagrożenia dla środowiska, wynikające z wytwarzania ogromnej ilości odpadów. Dowiadywała się, jakie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia niesie ze sobą spalanie odpadów w gospodarstwach domowych, a także przemysłowych śmieci. Analizowali przyczyny i skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej. Poznawali formy ochrony przyrody w Polsce i najbliższym regionie.

Podsumowaniem projektu była wystawa prac uczniów oraz inscenizacja przygotowana przy współudziale całej społeczności szkolnej, w której uczniowie starali się nakłaniać do poszanowania przyrody, segregacji śmieci i odpowiedniej utylizacji odpadów.

Opiekunowie projektu