strona główna                                                                                                          


TURNIEJ WIEDZY O SPORCIE

Wygrywaj bez pychy,
przegrywaj bez urazy…”

  

Co to jest „telemark”? Jakiego sprzętu używa skoczek wzwyż? Jakiej postury są zawodnicy sumo? Co Mariusz Pudzianowski jada na śniadanie? Jaką karę w szkole otrzymała Justyna Kowalczyk?- na te i wiele innych pytań odpowiadali uczniowie naszej szkoły, w ramach zorganizowanego Turnieju Wiedzy o Sporcie.

Konkurs dla gimnazjalistów odbył się 27.04.2015 r. w szkolnej bibliotece. Wychowankowie oglądali filmy edukacyjne prezentujące nie tylko życie codzienne ale zainteresowania, pasje i osiągnięcia naszych sportowych gwiazd: Justyny Kowalczyk, Mariusza Pudzianowskiego, z zaangażowaniem odpowiadali na przygotowane pytania konkursowe, rozwiązywali kalambury, aktywnie współpracowali ze sobą w grupach oraz prezentowali przygotowane przez siebie referaty „Mój ulubiony sportowiec”. W atmosferze sportowej rywalizacji grupy, tak jak i sportowcy, walczyły o laur zwycięstwa.

Celem turnieju było przede wszystkim zainteresowanie uczniów sportem, formami aktywności fizycznej, zaszczepienie sportowej rywalizacji fair play, również w rozgrywkach pozasportowych. Dodatkowym założeniem była dobra zabawa i satysfakcja z osiągniętych wyników. Dziękujemy naszym paniom za przygotowanie ciekawego spotkania. Turniej dla gimnazjalistów odbył się w ramach przyjętego do realizacji priorytetu „Propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród wychowanków i rodziców”.

Monika Morajko
Beata Ząbik