strona główna                                                                                                          


„TO, CO U NAS NAJPIĘKNIEJSZE”


16 czerwca 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbył się I Małopolski Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych pod hasłem „To, co u nas najpiękniejsze”.

Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych to inicjatywa wynikająca z Programu edukacji regionalnej w Małopolsce „Nieprzemijające wartości” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Organizatorem etapu regionalnego przeglądu była Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Do pierwszego etapu zgłosiło się 8 zespołów. Wśród tej ósemki był również nasz zespół „Krakowiacy”.

Przegląd prowadził pan wizytator Ryszard Ostrowski. Zachęcał on dzieci i młodzież do poszukiwania i pogłębiania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego swojego regionu.

Wszystkie zespoły w sposób profesjonalny zaprezentowały przygotowane przez siebie programy. Komisja oceniająca występy musiała jednak wybrać tylko 2 zespoły do udziału w etapie wojewódzkim. W tym roku wybrani zostali : „Łapanowianie” i „Mali Radłowianie”.

 Nasz zespół zdobył mnóstwo braw oraz podziw i szacunek jury. Byliśmy bowiem jedynym zespołem regionalnym reprezentującym szkolnictwo specjalne.

Edyta Jędryczka