strona główna                                                                                                          

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uroczyście otwarto nowy plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni. Najmłodsi wychowankowie mają do dyspozycji huśtawki, zjeżdżalnie i bujaki. Wszystkie elementy są mocowane na specjalnie przystosowanym bezpiecznym podłożu oraz posiadają certyfikaty i atesty.

To duża satysfakcja, że  małymi krokami zmierzamy do tego, żeby ten standard naszej opieki edukacyjnej na terenie powiatu bocheńskiego się poprawiał. Myślę, że będziecie państwo z każdym rokiem mogli te mury, tę przestrzeń odczuwać jako bardziej przyjazną dla  uczniów – mówił podczas otwarcia Starosta Bocheński Jacek Pająk.

W uroczystości wzięli udział: Jacek Pająk (Starosta Bocheński), Tomasz Całka (Wicestarosta), Jarosław Marzec (Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni), Kazimierz Bacik (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bochni), Aleksander Dziadowiec (członek Zarządu Powiatu), Jadwiga Szeląg (skarbnik powiatu), Janina Węglarz (dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni), uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz dyrekcja SOSW.

Połowę środków na inwestycję udało się pozyskać z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Bocheńskiego. Łączny koszt inwestycji to ponad 100 tysięcy złotych.

Plac powstał obok budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kazimierza Wielkiego. Uczęszczają tam uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz działa przedszkole specjalne i zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni)