strona główna                                                                                                          


GIEŁDA INFORMACJI ZAWODOWEJ

Wybór kierunku kształcenia zawodowego to ważna a zarazem trudna decyzja przed którą corocznie stoją młodzi ludzie. Dla wielu, ten właśnie moment, w którym następuje dookreślenie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych decyduje o jakości życia w przyszłości. Sytuacja rozdroża zawodowego rodzi więc potrzebę podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych mających na celu wsparcie uczniów w podjęciu właściwych decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia.

***

W dniach 19-20 marca w naszym mieście odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla instytucji oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, jakim są targi edukacyjne. Ich organizatorzy - Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zaprosili do udziału w tym wydarzeniu szkoły, które mogły zaprezentować własną ofertę edukacyjną oraz uczniów, głównie gimnazjalistów, którzy mogli tu znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących problemów, poznać praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzić jakie zawody można wykonywać wybierając konkretną szkołę. Ponadto, podczas targów uczniowie mogli skorzystać z pomocy psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dobraniu profilu szkoły oraz zawodu pod kątem indywidualnych predyspozycji.

Nasza szkoła również uczestniczyła w giełdzie edukacyjnej przedstawiając ofertę kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na naszym stoisku prezentowaliśmy osiągnięcia i sukcesy uczniów naszej placówki, eksponowaliśmy ich pełne artyzmu prace, pokazywaliśmy codzienne życie ośrodka oraz przywoływaliśmy ciekawe wydarzenia z życia szkoły. Osoby zainteresowane ofertą naszej placówki mogły uzyskać informacje nie tylko o formach kształcenia, ale również możliwościach wielospecjalistycznego wsparcia rozwoju podopiecznych, począwszy od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do ukończenia 25 roku życia. Oczywiście nie zabrakło informacji o bazie dydaktycznej, terapeutycznej, opiece specjalistycznej, atrakcyjnych propozycjach aktywizacji społecznej i zawodowej uczniów. Wszystkim zainteresowanym odpowiadaliśmy wyczerpująco na ich pytania starając się jednocześnie przekonać, iż edukacja specjalna nie ma nic wspólnego z nudą, szarzyzną i monotonią, a wręcz przeciwnie – jest atrakcyjna, fascynuje, inspiruje, porywa i bawi. Słodkie smakołyki przygotowane przez uczniów szkoły zawodowej, a także okolicznościowa wystawa prac nawiązująca do zbliżających się świąt Wielkanocnych akcentowały klimat wspólnoty, ciepła i serdeczności.

Wspomnieć należy jeszcze o jednym ważnym kontekście targów. Mianowicie, były one doskonalą okazją do kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych pośród naszej społeczności. Młodzież gimnazjalna - główni odbiorcy targów, jednocześnie osoby krystalizujące swój światopogląd i przekonania - miały okazję do bezpośredniego spotkania i rozmowy z podopiecznymi naszego ośrodka. Staraliśmy się też za pośrednictwem multimedialnej prezentacji pokazać, iż osoby z niepełnosprawnością są w rzeczywistości takie same ja my wszyscy: uczą się, pracują, wypoczywają, śmieją się, są zadbane, wchodzą w różne role społeczne, przeżywają podobne jak my troski.

Tegoroczne targi dobiegły końca. Zakończyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla instytucji oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego ośrodka. Nastał więc czas podsumowań, konkluzji i refleksji […]. Dostrzegając istotność targów edukacyjnych jako wydarzenia promującego szkołę oraz osiągnięcia naszych uczniów, wierzymy, iż w przyszłorocznej edycji zaistniejemy w całej okazałości - gruntownie, kompletnie i maksymalnie.

Elżbieta Włodek