strona główna                                                                                                          


HARCERSKA BRAĆ

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni
i braterstwa na całym świecie”
R. Baden-Powell

 

„Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. Wrażliwym okiem spogląda na otaczający go świat, potrzeby ludzi, środowiska, w którym żyje. Jest dobrym uczniem i pracuje rzetelnie…”- to tylko jeden, wybrany punkt z obowiązującego wszystkich harcerzy Kodeksu Harcerskiego.

Dnia 7.04.2016 r. w naszej bibliotece szkolnej gościły harcerki z Hufca ZHP Bochnia im. gen. H. Dąbrowskiego. Postanowiły przybliżyć nam ideę harcerstwa oraz zaprezentować materiały, pamiątki i zdjęcia z różnych eskapad. Harcerki zapoznały uczniów naszej szkoły z prawami i obowiązkami harcerzy oraz opowiadały o swoich pasjach, zainteresowaniach i regularnych zbiórkach drużyny. Zajęcia integracyjne obejmowały również prezentację musztry harcerskiej, umundurowania harcerzy, okrzyków oraz śpiewu przy akompaniamencie gitary.

Harcerki udowodniły, że „Człowiek jest tyle wart, ile z siebie może dać innym”. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie i zapraszamy ponownie do naszej szkoły.

Beata Ząbik