strona główna                                                                                                          


 

POZNAJEMY PEREŁKI NASZEGO REGIONU
14 września 2015 r.

 

Uznając, że nowy rok szkolny już na dobre rozpoczęty,  gimnazjaliści klasy I postanowili opuścić szkolne mury, by korzystając z sprzyjającej aury integrować się, zwiedzać, poznawać, doświadczać i pielgrzymować.

Pierwszy cel naszej wycieczki wiódł do malowniczo położonej miejscowości Laskowa, gdzie zwiedziliśmy jeden z najcenniejszych i najciekawszych zabytków drewnianych  naszego regionu, umieszczony na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce Skansen na Jędrzejkówce. Zaprezentowana w pięknym plenerze bogata ekspozycja, pozwoliła nam poznać kulturę i historię mieszkańców najbliższych nam okolic. Tu, oprowadzani po budynku ekspozycyjnym oraz kilku drewnianych obiektach małej architektury drewnianej, mogliśmy  zobaczyć, jak wyglądały wiejskie warsztaty rzemieślnicze w XIX wieku, m.in. warsztat tkacza, stolarza, kołodzieja, bednarza, szewca, krawca, rymarza oraz poznać mnóstwo narzędzi, którymi posługiwali się  rzemieślnicy oraz mieszkańcy regionu.

Spichlerze, suszarnie do owoców, młyn wodny, przydrożne kapliczki oraz pasieka dopełniały bogactwo zgromadzonego zbioru etnograficznego, wyzwalając ciekawość i zainteresowanie uczniów.

Z Laskowej wyruszyliśmy do Pasierbca, by tu w Sanktuarium, powierzyć Matce Bożej Pocieszenia swoje troski i problemy, z przekonaniem, że ich wysłucha i wyprosi potrzebne nam łaski.

Dalsza trasa wycieczki wiodła do Młodzieżowego Schroniska w Rozdzielu, gdzie Gospodarze przygotowali dla nas ognisko ze smacznymi kiełbaskami. Wypoczęci i posileni, powróciliśmy na edukacyjno - wychowawczy szlak i udaliśmy się na sam szczyt wzniesienia Jastrząbka, położonego w miejscowości Kamionka Mała, by tu na cmentarzu wojennym oddać cześć 260 żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej.

            Podczas wycieczki zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane cele dydaktyczne i wychowawcze, doskonaliliśmy swoją samodzielność, umiejętność komunikowania, współdziałania oraz bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Nieco zmęczeni, ale z uśmiechniętymi buziami powróciliśmy do Bochni.

Elżbieta Włodek