strona główna                                                                                                          TACY SAMI
 

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Dla gimnazjalistów klas trzecich  to ostatni moment, by utwierdzić się w słuszności wyboru kierunku dalszego kształcenia i ostatecznie dookreślić własne preferencje.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży kończącej naukę w gimnazjach, Starostwo Powiatowe w Bochni wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, po raz kolejny zorganizowali giełdę informacji zawodowej, podczas której uczniowie w jednym miejscu i w jednym czasie mieli szansę bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, zapoznania się z ofertą  edukacyjną szkół oraz warunkami rekrutacji.

Z myślą o gimnazjalistach, którzy nie do końca jeszcze ugruntowali własne zainteresowania zawodowe, organizatorzy stworzyli możliwość indywidualnego doradztwa zawodowego. Warto również podkreślić, iż podczas giełdy każdy z uczniów mógł zapoznać się z barometrem zawodów, tym samym planować dalsze kształcenie w oparciu o informacje dotyczące aktualnych i przewidywanych potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy bocheńskiej giełdy informacji zawodowej jednomyślnie podkreślają postępującą profesjonalizację oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, które dla celów własnej promocji wykorzystują różnorodne, ciekawe, nierzadko widowiskowe środki przekazu, doskonale uwydatniające kluczowe umiejętności absolwenta.

Zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszego ośrodka, bez wątpienia służyło realizacji głównego celu przedsięwzięcia, niemniej jednak, staraliśmy się również wszelkimi sposobami przekazać odbiorcom, że nasza szkoła jest taka sama jak inne, a nasi uczniowie - podobnie jak ich rówieśnicy ze szkół ogólnodostępnych - na co dzień uczą się i włączają w różne formy aktywności oświatowej, kulturalnej i sportowej. Centralnym punktem prezentacji było symboliczne okno na świat, do którego prowadziły schody eksponujące szeroką ofertę edukacyjną ośrodka.

Najwięcej uwagi poświęciliśmy oczywiście szkolnictwu ponadgimnazjalnemu, prezentując liczne zdjęcia oraz wytwory artystyczne uczniów. Na stoisku nie zabrakło też apetycznych przekąsek przygotowanych przez uczniów szkoły zawodowej.

Miejmy nadzieję, że tegoroczna szpiegowska misja gimnazjalistów zakończyła się dla nich wszystkich dobraniem oferty szytej na miarę.

 Elżbieta Włodek