strona główna                                                                                                          


AKTYWNI ZAWODOWO

 

"Dorosły to ten co pracuje” – te słowa często padają z ust naszych niepełnosprawnych uczniów.

Praca ma główne znaczenie w budowaniu poczucia własnej wartości. Towarzysząc na co dzień osobom niepełnosprawnym intelektualnie, wyraźnie widzimy potrzebę stworzenia nowych możliwości ich rozwoju po zakończeniu edukacji szkolnej. Najefektywniejszą formą terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zaś ich aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów w dniu 03 czerwca 2017 r., w budynku Ośrodka przy ul. Kazimierza Wielkiego 67, odbyło się spotkanie uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, z p. psycholog Bożeną Basińską.

Tematem wiodącym spotkania uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli ze specjalistą było doradztwo zawodowe.

Wspólnie spędzony czas przebiegał w formie różnorodnych zajęć. Odbyła się pogadanka o pracy, jej formach oraz znaczeniu w życiu każdego człowieka. Uczniowie mieli również możliwość pracy w grupach, podczas której każdy mógł określić swojej predyspozycje zawodowe, opowiedzieć bądź wskazać co wolałby robić w swojej przyszłej pracy, posiłkując się przy tym planszami tematycznymi.

Pani Bożena zapoznała także zebranych z możliwościami aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy, omówiła procedury rekrutacyjne.

Wspólnie spędzony czas był doskonałą okazją dla naszych wychowanków na poszerzenie ich wiedzy o tym, jaka praca jest dla nich odpowiednia, jakiego zatrudnienia szukać oraz co należy zrobić, aby być dobrym pracownikiem.

Uczestnicy spotkania serdecznie dziękują pani psycholog za przybliżenie im tematyki poszukiwania pracy i atrakcyjne poprowadzenie zajęć.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkania już wkrótce!!!

E. Wolsza


galeria