strona główna                                                                                                          


"
KRAKOWIACY" W PRZYBOROWIE
 

24 lutego na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie gościł w tamtejszej placówce nasz zespół folklorystyczny „Krakowiacy”. Tradycyjnie już nasi artyści z ogromnym entuzjazmem zaprezentowali swoje umiejętności wokalno – taneczne wykonując liczne tańce i piosenki ludowe z regionu krakowskiego.

Roztańczone i rozśpiewane pary krakowskie, z przytupem wirowały po sali wzbudzając podziw i zachwyt młodej widowni. Nasz występ miał też dla nich walor edukacyjny: przedszkolaki oraz młodsi uczniowie szkoły podstawowej mogli poznać charakterystyczne cechy poszczególnych tańców polskich: krakowiaka, polki, oberka, poloneza. Występ zespołu był więc dla nich nietypową lekcją tradycji regionalnej. Dzieciaki poznawały i nazywały poszczególne elementy stroju krakowskiego, uczyły się różnic w ubiorze „młodej” krakowianki i „baby” krakowskiej. Dodatkowym atutem występu była niewątpliwie sfera instrumentalna. Młodzi widzowie mogli bowiem zobaczyć i posłuchać instrumentów wchodzących w skład kapeli krakowskiej oraz instrumentów, które dawniej były używane w naszym regionie, w tym na przykład okaryny.

Tradycją stało się już, że na koniec naszego programu artystycznego zapraszamy widownię do odtańczenia wspólnego tańca. I tym razem nie zabrakło chętnych do wspólnej zabawy w rytmie krakowiaka.

Na zakończenie spotkania w Przyborowie złożyliśmy bardzo serdeczne podziękowania na ręce pana dyrektora Jana Kowala za zaproszenie, oraz za pomoc jaką od kilku już lat tamtejsza szkoła organizuje dla naszych wychowanków mieszkających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Co roku otrzymujemy od Państwa dary rzeczowe w postaci odzieży, słodyczy, zabawek, książek, artykułów papierniczych. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Małgorzaty Bolek i Alicji Czuj za prowadzenie i koordynowanie tej sympatycznej akcji. Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.

Edyta Jędryczka


galeria