strona główna                                                                                                          


SPECJALNI STYPENDYŚCI
FUNDACJI AUXILIUM
 

Od blisko 10 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Bochni działa regionalny zespół wokalno – taneczny „Krakowiacy”. Członkowie zespołu to niepełnosprawni intelektualnie uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład placówki. Są tutaj dzieci, które zaczynają dopiero edukację w szkole podstawowej, ale również uczniowie którzy uczęszczają do szkoły zawodowej, czy Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy jednak mają wspólną cechę - są osobami niepełnosprawnymi, najczęściej od urodzenia. Wielu z nich ma zaburzoną koordynację ruchową, trudności z koncentracją uwagi i myśleniem, zaburzenia mowy. Efektem tych wszystkich „niedoskonałości” są również trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, zaburzenia emocjonalne. - Zajęcia w ramach zespołu są dla nich niezwykłą szansą na terapię emocjonalną, ruchową, doskonalenie techniki komunikacji – mówi pracująca z „Krakowiakami” Anetta Jasińska. - Są także nauką nawiązywania właściwych kontaktów społecznych i dojrzałego reagowania w rzeczywistości pozaszkolnej.
- Co równie ważne, zajęcia te przede wszystkim mają przynosić radość i uśmiech na twarzy młodych ludzi. Co za tym idzie - poczucie spełnienia i samozadowolenia – zauważa współpracująca z zespołem Joanna Góral.
Taneczne i rozśpiewane spotkania – próby w internacie Ośrodka - to nie tylko forma terapii niepełnosprawnych młodych ludzi, ale także kultywowanie tradycji regionalnej. Zespół popularyzuje utwory ludowe, inspirowane polskim folklorem. „Krakowiacy” to także muzyka grana na „żywo”, bowiem zespół ma swoją mini-kapelę, w skład której wchodzi: harmonia, skrzypce, gitara, a niejednokrotnie i okaryna. Roztańczona ekipa dała się już poznać, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców regionu bocheńskiego. Wielokrotnie zespół gościł z występami w przedszkolach, szkołach, gdzie prowadził niecodzienne lekcje historii, tradycji i muzyki. – Trzeba tu podkreślić, że takie spotkania są niezwykle cenne - uczą i integrują bowiem dzieci i młodzież niepełnosprawną z ich zdrowymi rówieśnikami. – zaznacza A. Jasińska. - A nawet więcej, bo to ci niepełnosprawni uczniowie stają się na występach nauczycielami układów tanecznych, piosenek, historii dla pełnosprawnych kolegów. Uczniowie Ośrodka – członkowie zespołu prowadzą działalność artystyczną również poza terenem bocheńszczyzny. Promują Bochnię i swoją placówkę na licznych przeglądach i festiwalach, m. in. na Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki „ Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”, Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Dla Dzieci Ii Młodzieży Niepełnosprawnej w Tarnowie, czy na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Bocheńscy „Krakowiacy” byli też jedynym zespołem regionalnym reprezentującym szkolnictwo specjalne na Przeglądzie Szkolnym Zespołów Regionalnych w Żabnie.

Sukcesy i niezwykłe zaangażowanie uczniów SOSW doceniła w czerwcu 2016 r. bocheńska Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM, która przyznała zespołowi "Krakowiacy" jednorazowe stypendium w wysokości 2250 zł. Dzięki temu wsparciu mogli oni w minionym roku szkolnym wyjeżdżać na występy i przeglądy. Podsumowanie całorocznej pracy odbyło się ostatnio w bocheńskiej Cafeterii Espresso, gdzie zespół dał mini koncert dla zebranych gości, a dzięki wsparciu finansowemu Fundacji jego członkowie zakończyli rok szkolny nad słodkimi lodowymi pucharami.

„Krakowiacy” i ich opiekunowie serdecznie dziękują Fundacji za wsparcie działalności zespołu, a wszystkie przedszkola, szkoły z naszego powiatu i nie tylko zapraszają do współpracy z Ośrodkiem.

Edyta Jędryczka - kierownik ds. opiekuńczo – wychowawczych w SOSW,
opiekun zespołu.


galeria