strona główna                                                                                                          


Z KRAKOWSKĄ TRADYCJĄ
PRZEZ POKOLENIA
 

5 kwietnia zespół folklorystyczny „Krakowiacy” swoim występem uświetnił spotkanie członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bochni.

Wśród zaproszonych przez zarząd Związku gości obok władz miejskich na czele z panem burmistrzem Stefanem Kolawińskim był również pan Andrzej Lis - nasz były kierownik zespołu. Tym większą radość, a zarazem i tremę mieli nasi uczniowie denerwując się, aby wszystko wyszło tak jak zwykle na naszych próbach, a nawet lepiej.

Pokaz rozpoczęliśmy od odtańczenia poloneza, później była polka, oberek, no i oczywiście krakowiak. Zebrani goście chętnie i aktywnie włączali się w nasz program wspólnie z nami śpiewając ludowe piosenki z regionu krakowskiego. Było wiele radości, uśmiechu, a nawet… łez zachwytu dla naszych uczniów. Okazało się, że ludowe nuty naprawdę łączą różne pokolenia i są to utwory bliskie sercom i starszych i młodszych uczestników spotkania.

Ponieważ Święta Wielkanocne były już tuż, tuż – na koniec nie mogło zabraknąć tradycyjnej przyśpiewki o lanym poniedziałku, no i oczywiście życzeń świątecznych dla wszystkich zebranych gości.

Edyta Jędryczka


galeria