strona główna                                                                                                          TARGI INFORMACJI ZAWODOWEJ
 16-17.03.2017
 

Nadchodzące zmiany w ustroju szkolnym i prawie oświatowym, budzą wiele zapytań, wątpliwości i rozterek, zarówno pośród kadry dydaktycznej, jak i braci uczniowskiej. W tym szczególnym momencie, absolwenci gimnazjów muszą ostatecznie zadecydować o kształcie własnej przyszłości. Naprzeciw ich potrzebom, co roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni organizuje targi informacji zawodowej, popularnie zwane targami edukacyjnymi. Podczas dwudniowego spotkania szkoły ponadgimnazjalne z powiatu bocheńskiego prezentują ofertę edukacyjną własnych szkół, próbując dotrzeć do potencjalnych odbiorców, ze wszech miar i z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów i nośników informacji, przybierając  każdego roku coraz bardziej profesjonalny, ale i komercyjny charakter.  

Nasz Ośrodek podczas tegorocznych targów również przedstawił ofertę edukacyjną działających szkół. Mając do dyspozycji kilka metrów powierzchni staraliśmy się jak najpełniej pokazać sposoby i specyfikę kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Nie zabrakło także informacji o innych szkołach prowadzonych przez ośrodek, przedszkolu, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, zajęciach specjalistycznych i bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

Absolwentów gimnazjów zapraszamy od września do Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Branżowej I stopnia.

Elżbieta Włodek