strona główna                                                                                                          


JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ?

 

Giełda Informacji Zawodowej na dobre wpisała się już do kalendarza ważnych lokalnych wydarzeń. Z inicjatywą wsparcia gimnazjalistów w podjęciu dojrzałej decyzji ważącej na ich przyszłości zawodowej corocznie wychodzi Starostwo Powiatowe wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni. Tegoroczna edycja wydarzenia - wzorem lat ubiegłych - zorganizowana została w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni.

Pośród funkcjonujących na terenie powiatu bocheńskiego szkół ponadgimnazjalnych swoją ofertę edukacyjną na zbliżający się rok szkolny 2018/2019 zaprezentował także nasz Ośrodek. Swoistość kształcenia i wychowania na poszczególnych etapach edukacji oraz atrybuty poszczególnych szkół zobrazowaliśmy za pomocą symbolicznej edukacyjnej drabiny, której kolejne szczeble prowadziły wprost do szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Dopełnienie całości ekspozycji stanowiła bogato ilustrowana prezentacja multimedialna ukazująca organizację warunków, metod i form kształcenia oraz sposobów udzielania adekwatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezbędnych do zaspokojenia specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, uczniów i wychowanków.

Elżbieta Włodek


galeria

 


prezentacja