strona główna                                                                                                          


MAMY WŁASNĄ GROTĘ SOLNĄ
I KAWIARENKĘ

Przez cztery miesiące trwały prace związane z adaptacją piwnic w budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, który znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 67. W efekcie powstała grota solna i kawiarnia, którą w ramach przysposobienia do pracy prowadzić będą uczniowie.   

Pomysł zrodził się w grudniu zeszłego roku. W przygotowaniu i zagospodarowaniu pomieszczeń duży wkład mieli nauczyciele - Każdy dodał coś od siebie i w ten sposób powstało coś fajnego. Kawiarnia i grota, będą wykorzystywane zarówno do relaksu, odpoczynku, jak i nauki – mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni.

Nowa podstawa programowa Szkoły Przysposabiającej do Pracy zakłada prowadzenie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. To właśnie w kawiarni uczniowie będą ćwiczyli umiejętności gastronomiczne. Rodzice natomiast będą mogli usiąść, odpocząć i poczekać na dzieci.

Za budową groty solnej przemawiał aspekt leczniczy – Panuje tam specyficzny mikroklimat. Czyste powietrze, zjonizowane dzięki soli, odpręża i wspomaga leczenie wielu chorób. A ponieważ pobyty w kopani, czy wjazdy nad morze są kosztowne, zdecydowaliśmy się stworzyć leczniczy mikroklimat w Ośrodku – dodaje Teresa Jaszczyńska.  

Klimatyzowana grota solna została w całości sfinansowana przez Powiat Bocheński, który jest organem prowadzącym Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Koszt inwestycji to ponad 60 tys. złotych. Część prac adaptacyjnych w kawiarni wykonali nauczyciele Ośrodka oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 2, którzy odbywali praktyki zawodowe.

(JT)


galeria