strona główna                                                                                                          


WIELKANOCNY KOSZYK NA LITWĘ

 

Pomoc materialna dla polskich dzieci na Litwie na stałe już wpisała się w kalendarz akcji charytatywnych, w których uczestniczy nasza szkoła. Po raz kolejny zbieraliśmy środki czystości, słodycze oraz żywność długoterminową dla Polaków mieszkających na wschodzie. Do akcji włączyli się uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele i pracownicy szkoły. Przez kilka kolejnych dni w obu budynkach szkoły: przy ul. Kazimierza Wielkiego i Stasiaka, gromadzone były potrzebne artykuły oraz przeprowadzono zbiórkę pieniężną, w której zebrano ok. 300 zł. Za zebraną kwotę zakupiono artykuły znajdujące się na liście najpilniejszych potrzeb, przedstawionej przez organizatorów akcji „Ruszamy z Wielkanocnym koszykiem na Litwę”.

Wszystkie dary zostały zabrane przez pana Stanisława Dębosza - głównego koordynatora akcji i będą doręczone na Litwę jeszcze przed świętami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli tę akcję!

Samorząd Uczniowski