strona główna                                                                                                          


AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"


Tradycją jest już udział uczniów SOSW przy ul Stasiaka w corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Tegorocznej edycji przyświecało hasło ”Nie ma śmieci –są surowce”. Udział uczniów w wydarzeniu służył promowaniu idei nie śmiecenia, segregowania odpadów, oraz był okazją do rozmowy o prostych sposobach ochrony środowiska na co dzień.

W piątek 15 września, liczna grupa uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej, wyposażona w rękawiczki i worki wyruszyła do lasku w Parku Uzbornia. Uczniowie sumiennie zbierali porzucone śmieci i zgromadzili kilka worków pełnych odpadów.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w akcji.

Samorząd Uczniowski


galeria