strona główna                                                                                                          


NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE!


Tegoroczna akcja sprzątania świata niewątpliwie zostanie w naszej pamięci jako wydarzenie pouczające. Stworzyła bowiem okazję do poznania zastosowań wielu przedmiotów, które kiedyś uważaliśmy po prostu za… śmieci. Tymczasem porzucone, niepotrzebne, po chwilowym zastanowieniu okazują się one nieocenionym źródłem do produkcji wielu, wielu surowców. Pochylaliśmy się nad każdym porzuconym papierem, butelką, puszką i powtarzaliśmy sobie, że szkło, papier, metal i plastik można jeszcze powtórnie wykorzystać. Wiemy już, że produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową od początku można zaoszczędzić nawet 96% energii i zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97%. Szkło można przetwarzać wielokrotnie i nie potrzeba żadnych dodatkowych materiałów, by powstał z niego nowy produkt. I jeszcze - tona makulatury pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew!

Z tym większym zapałem wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kazimierza Wielkiego – od maluchów z przedszkola począwszy, aż do prawie dorosłych uczniów z klas przysposabiających do pracy, a nawet ci, którzy na co dzień uczą się w domu – wyruszyli 15 września, by pod kierunkiem swych nauczycieli i wychowawców sprzątać świat. Szczególnie intensywne prace trwały w okolicach obydwu szkolnych budynków, pobliskiego ogrodu, miejskich Plant. Najwytrwalsi dotarli do ulicy Gipsowej i lasu Uzbornia, jak bowiem dowodzi praktyka, w tych okolicach łatwo napotkać (i zlikwidować!) dzikie wysypiska śmieci. Jak dowodzą zdjęcia – sprzątaliśmy nawet poza miastem, w swoich miejscach zamieszkania.

Dumni z efektów wykonanej pracy wracaliśmy z workami pełnymi surowców – nie śmieci, i ze świadomością, że i tym razem pomogliśmy naszej Planecie.

Agnieszka Skoczek


galeria